وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور – 7

 
تاریخ: 20-09-01
نویسنده: نجفی زهرا

جدول(۲-۱) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق محسن نظری و رقیه رضایی عرب

 

(۱۳۹۳)

بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا بادرگیری ذهنی بالا(موردمطالعه:لپ تاپ­). قیمت، برند،کشور مبدأ، تبلیغات، بسته بندی،فروشگاه­، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید

علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان ،تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می‌گذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند،کشور مبدأ، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی ‌بر قصد خرید لپ تاپ تاثیر می­گذارند. متینه فتحعلی (۱۳۹۱) بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید ویژگی­های روانشناختی(انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)،کیفیت خدمات­، نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصولات­، تصویر ذهنی­، ادراک از برند ، اثر اجتماعی­، اثر خودبینی­، قصدخرید نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگی­های روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر می­ گذارد. در رابطه با متغیر ویژگی های جمعیت شناختی تنها متغیر سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می‌گذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند همچنین متغیرهای نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند. منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق شاه حسینی­، اخلاصی­، رحمانی (۱۳۹۰) ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان تبلیغات دهان به دهان­، تصمیم به خرید، ­ارزش ویژه برندخدمات­، وفاداری یا عدم وفاداری، عکس­العمل درونی­، ادراک مصرف ­کننده، آمیخته بازاریابی خدمات­، ویژگی­های فردی. تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان تاثیر می‌گذارد، در حالی که این متغیر با ادراک درونی هیچ رابطه ای ندارد. نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حائر اهمیت است. عکس العمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی می شود و تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد. عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری ، صابر بزرگی ماکرانی(۱۳۹۱) برسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف­ کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری). رضایت خاطرشخصی ،آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی اثراجتماعی،وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند. نتایج نشان می‌دهد که، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی­، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنی­داری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند­، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنی­دار نبود و نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنی­داری ‌بر قصد خرید این محصولات دارد. منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق صبا ثنایی نسب (۱۳۹۲) بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری در­شهرستان خرم­آباد عوامل فردی (مانند خود پنداره­، نیاز به منحصر به فرد بودن ، علاقه به خودرو­، کیفیت ادراک شده ­و ارزش احساسی)­، عوامل مرتبط با محصول ( مانند نام ونشان­تجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)و قصد خرید نتایج نشان می­دهد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر می‌گذارند. اولویت متغیرها ‌بر اساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است : علاقه به خودرو بیشترین تأثیر و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت­، کیفیت ادراک شده­، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری وخودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد. یاسان اله پوراشرف و همکاران(۱۳۹۳) بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری و نتایج نشان می­دهدرضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، ‌متمرکز کنند تا تمایل ‌به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

 

۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور

 

سنتیل ناتهان و همکاران (۲۰۱۱ ( در پ‍ژوهشی به عنوان بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید، ارزش وی‍ژه برند را به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید محصول را به عنوان یک متغیر وابسته درنظر گرفتند و سعی در بررسی ارتباط بین این دو متغیر بین برندهای منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طریق شناسایی ۷۸۳۰ خانواده در بخشی از سریلانکا و انتخاب ۲۰۰ خانواده به طور تصادفی توسط پرسشنامه با سئوالاتی بسته جمع ­آوری شد. و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط میان این دو متغیر مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند( آگاهی به برند، وفاداری به برند­، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود ‌می‌باشد؛ ‌به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین­ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.

 

آنگ و همکاران ‌در سال‌ (۲۰۰۱­) متغیرهای ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود ‌در مورد لوح­های فشرده ‌موسیقی از طریق ۳۲۶۱ مصاحبه شفاهی ‌در مورد قصد خرید کالاهای غیر­اصلی را مورد بررسی قرار­دادند. نتایج نشان می­ دهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشته اند. ‌گروه‌های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان داده ­اند. احترام به خود بیشتر، هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت ‌به این عمل و در نتیجه تمایل به انجام آن دارد.


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود فایل های دانشگاهی – فصل چهارم – 7دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 27 – 8 »