وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود منابع پایان نامه ها – گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد – 5

‌بنابرین‏، ضمانت اجرا یاد شده ‌در مورد هر قراردادی اعمال نمی شود و در مواردی که راه حل قانونی ناکافی یا ناقص باشد در آن صورت دادگاه اقدام به صدور حکم الزام به انجام عین تعهد خواهد نمود. مضاف بر موارد گفته شده، دعوی فوق را می توان همراه دعوی جبران خسارت و یا مستقل از آن طرح نمود. معمولاً در قراردادهای مرتبط با زمین، ساختمان‌ها، اشیای کمیاب و کالاهای نادری که دارای ارزش خاصی برای مدعی می‌باشند حکم الزام به انجام عین تعهد صادر خواهد شد و در جاهایی که غرامت پولی، جبران کافی و مناسبی را برای متعهدله فراهم کند، چنین حکمی داده نخواهد شد[۱۲].

 

گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد

 

در حقوق هر کشور ضمانت های اجرایی بر اساس قواعدی به کار گرفته می‌شوند بعبارتی هیچ یک از طرفین قرارداد اختیار مطلق بر اعمال این واکنشها ندارند به طوری که در هر کشور یکی از ضمانت های اجرا به ‌عنوان قاعده شناخته می شود و در کنار این قاعده معمولاً استثنائاتی نیز متصور است که باید بدانیم دلایل پذیرش این ترتب در هر نظام حقوقی چیست فلذا اجرای عین تعهد را در حقوق ایران و انگلستان به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد:

 

الف- حقوق ایران

 

 1. فقه امامیه

از آنجا که در میان فقهای سلف، نظریه عمومی تعهدات مطرح نبوده و تعهدات و شروط ابتدایی الزام آور نبودند، اصولاً انتساب نظریه اجرای عین تعهد، به فقه به صورت مطلق صحیح نیست. البته ممکن است فقیهی در یک فرع فقهی خاصّی، مثلاً معرّفی ضامن یا کفیل در بیع، قائل به الزام مشروط علیه نسبت به اجرای شرط شده باشد.[۱۳] لیکن به هیچ عنوان این رأی و نظر به عنوان امری مجمع علیه در فقه محسوب نمی شود. از زمان مرحوم شیخ انصاری، صاحب کتاب مکاسب که باب مستقلی به شروط اختصاص داده و مباحث عمومی شروط را طرح نموده است. اقوال فقهاء جهت استخراج نظریه عام فقهی در باب اجرای تعهدات قابل ردگیری است. از سوی دیگر، امروزه در فقه پذیرفته شده است که شروط ابتدایی، صحیح و نافذ است و بر اساس اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، افراد می‌توانند بدون اینکه در قالب و شکل عقد معین و خاصی وارد شوند، به شکل دلخواه متعهد شوند و قرارداد منعقد نمایند.[۱۴] اگر چه نظریه اجرای عین تعهد را از احکام مربوط به شرط فعل، استنتاج می نماییم، ولی روشن است که شرط فعل بودن ملاک این احکام نیست، بلکه مناط تعهد به انجام عملی است که اگر نقض گردد، این مراحل را در پی خواهد داشت.

 

ممکن است، این تصور که بخش تعهدات حقوق مدنی ایران از حقوق غربی اقتباس شده است، این توهّم را ایجاد نماید که نظریه اجرای عین تعهد در فقه مطرح نبوده و از آنجا به حقوق ایران وارد شده است. در حقوق فرانسه که بخش تعهدات حقوق مدنی ما بسیار از آن متأثّر است. هر آنچه عنوان تعهد بگیرد، چه به عنوان تعهد اصلی و چه به عنوان تعهد فرعی باشد و چه در قالب شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد و شرط ابتدایی، لازم الوفاء هستند و از آن، تعبیر به «obligation» به معنای تعهد الزام آور می شود.[۱۵] در ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی فرانسه، تعهدات به سه دسته تقسیم شده اند: ۱- تعهد تحویل کالا با انتقال مالکیت آن؛ ۲- تعهد انجام کاری؛ ۳- تعهد عدم انجام کاری. ولی عمده تعهدات، تعهد به انجام کار است. با توجه به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۱۴۲ از این قانون که بیان می‌دارد، تمام تعهدات به فعل یا ترک فعل در صورت عدم انجام توسط متعهد، منجر به دعوی ضرر وزیان می‌گردد، ‌به این معنا است که متعهدله می‌تواند کسی که تعهد نموده عملی را انجام دهد، هم بر آن عمل اجبار نماید و هم می‌تواند از او خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطالبه نماید. لذا همیشه در صورت عدم انجام تعهد به فعل، امکان اخذ غرامت و خسارت برای متعهدله به عنوان جبران تعهد وجود دارد.[۱۶] با این بیان روشن می‌گردد که قواعد مقرر شده در مواد (۲۳۷-۲۳۹) قانون مدنی ایران که حاوی نظریه اجرای عین تعهد است، از حقوق فرانسه هم اقتباس نشده است. ‌بنابرین‏، می توان گفت که ورود این نظریه به ادبیات حقوقی ما، بر اساس آرای آن دسته از فقهای امامیه است که اینک با بررسی و تحلیل این آرای، در صدد آن هستیم تا اثبات نماییم که می شود از اطلاق نظریه اجرای عین تعهد، در همه موارد نقض تعهد دست برداشت.

 

در فقه با توجه به ادلّه صحّت و لزوم عقد و التزام به مفاد آن از قبیل آیه اوفوا بالعقود[۱۷] و حدیث المومنون عند شروطهم تعهدات چه مستقل یا تبعی و ضمن عقد، نسبت به متعهد و مشروط علیه را واجب الوفاء می دانند[۱۸] تا به جایی که گفته‌اند «ان وجوب الوفاء بالشرط تکلیفا لم ینکره احد»[۱۹]. پس شاید بتوان بر این گفتار صحه گذارد که کسی منکر لزوم وفای به عهد نشده است.[۲۰]

 

در وجوب وفا به عهد و شرط، به سبب اجماع و اتفاق نظر علما نکته مبهم و قابل بحثی وجود ندارد بعبارت دیگر وجود حق خیار در فرض عدم امکان اجبار از مسلّمات فقه است و جای تردیدی ندارد. بحث اصلی پیرامون این مسأله است که آیا صرف امتناع متعهد از انجام تعهد، موجد حق فسخ برای متعهد است یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا در صورت وجود امکان اجبار برای مشروط له ، حق فسخ نیز همزمان وجود دارد؟ و مشروط له در انتخاب بین فسخ و اجبار مخیّر است؟ یا اینکه صرفاً زمانی می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند که برای وی امکان اجبار مشروط علیه وجود نداشته باشد؟در پاسخ به سئوالات فوق، بین فقهاء اختلاف است، که ذیلاً از نظر خواهد گذشت.

 

۱-۱- مشهور فقهاء معتقدند که در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، به طور مطلق حق فسخ برای متعهدله ایجاد نمی‌ شود بلکه وفا به عهد و شرط به دلیل افاده عام از عمومات «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر متعهد و مشروط علیه واجب است.[۲۱]

 

شیخ مرتضی انصاری در این خصوص جمله معروف زیر را بیان داشته است:

 

« با وجود قدرت بر اجبار، مستندی برای پیدایش خیار فسخ سراغ نداریم.»[۲۲]

دانلود منابع پایان نامه ها | – ویژگی های معنویت از نظر اندیشمندان – 9

۲-ادیان الهی و آسمانی: هر چند دین مجموعه قوانینی است که انسان زندگی اجتماعی خود را برای رسیدن به خوشبختی بر اساس آن تنظیم می‌کند، ولی چنین نیست که همه ادیان بتوانند انسان را به سعادت و خوشبختی واقعی و حقیقی برسانند. از اینجا است که ادیان، به ادیان حق و باطل تقسیم می‌شوند. از دیدگاه علامه طباطبایی، دینی بر حق است و می‌تواند سعادت و خوشبختی انسان را تامین کند که از سوی خداوند وضع گردیده باشد؛ چراکه همه موجودات جهان در هستی خود هدف و غایتی دارند که از نخستین روز آفرینش، از مناسب‌ترین و نزدیکترین راه به سوی آن در حرکتند و در داخل و خارج وجود خویش، به تمام چیزهایی که برای رسیدن به هدف به آن نیازمندند، مجهز هستند. انسان نیز به عنوان جزئی از جهان هستی از این قانون بر کنار نیست، بلکه تجهیزات و قوای وجودی او، بهترین دلیل بر آن است که وی نیز همانند دیگر موجودات، هدفی متناسب با تجهیزات و ساختمان وجودی خویش دارد و سعادتش در گرو رسیدن به آن هدف است.( طباطبایی، ۱۳۴۶)

 

جدول بررسی معنویت و دین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنویت دین(مذهب) سازماندهی

 

آموزش

سازمان نیافته (غیر رسمی(

 

خصوصی (فردی)

 

منحصر به فرد

 

فردی

 

به صورت ذاتی

 

در آهنگ معنویت همه آواز خوانند

سازمان یافته (رسمی(

 

جمعی

 

بستگی به آداب و کتاب مقدس

 

جمعی و فردی

 

تعلیم توسط آموزش

 

اما هر مذهب خواننده ی خود را دارد

نوع دوستی، عشق، فداکاری و … علاقه به دیگران

 

معنویت لازمه ی دین اما دین لازمه ی معنویت نیست.

مدل مهم سقراط خود وارسی یا بررسی و وارسی روح یا پرسش معنوی است. پس می توان گفت که یک بعد اساسی معنویت “خود” است. “خود” به قدری مشکل بود که برخی از رویکردهای فلسفی در صدد منسوخ کردن و براندازی آن بودند. برای مثال، در دیدگاه پساساختارگرایی بنظر می‌رسد که “خود” از بین رفته است و یا نادیده گرفته می شود تا این که راه برای “دیگری” باز شود. در حالی که “خود و دیگری” مکمل یکدیگرند و تنها “خود”می‌تواند “دیگری” را بازشناسی کند. شاید بتوان گفت که تنها از راه “خود” است که می توان با “دیگری” ارتباط برقرار کرد. پس تربیت معنوی و فلسفی برای بررسی خود واکاوی مفید است .(سلحشوری، ۱۳۹۰)

 

می توان از این تعریف نتیجه گرفت که در دین ویژگی هایی مانند ارواح، موجودات و نیروهای فرا طبیعی، قدرت های برتر و امر قدسی مطرح است که نشان می‌دهد تمام ادیان به گونه ای به بعد غیر مادی باور دارند و بدون چنین بعدی حرف زدن از دین بی معنا است، شاید بتوان گفت که یکی از اهداف اصلی دین این است که انسان بتواند از تمام نیروهایی که مانع ارتباط او با خدا می‌شوند، رهایی بیابد و در این ارتباط می توان دو بعد آفاقی و انفسی یافت و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که دین هم شامل یک سری احکام و مراسم عبادی است و باور ‌به این آموزه ها در درون است و شامل باور به یک واقعیت فرا تجربه و فرا طبیعی است که باعث تمایز بین دو بعد معنوی و دنیوی می شود.

 

۲-۳-۹– ویژگی های معنویت از نظر اندیشمندان

 

معنویتی که بر اساس ویژگی های دین می توان به دین نسبت داد، باید حائز ویژگی های مشخصی ‌به این شرح باشد:

 

• معنویت در ارتباط با وجود خالق معنا می‌یابد.

 

• از آنجا که وجود خالق از محسوسات فراتر است، معنویت در فرا محسوسات ریشه دارد.

 

• معنویت باید در تحول و هدایت زندگی فرد معنوی مؤثر باشد.

 

• دست یابی به معنویت باید از طریق راهنمایی های دین باشد.(باغگلی ،۱۳۹۲)

 

۲-۳-۱۰- رابطه ی دین و معنویت

 

مطالعه ی مفهوم معنویت در زمینه ی تربیتی معاصر حکایت می‌کند که در رویارویی با مفهوم “معنویت” طیفی از دین باوری تا معنویت باوری فارغ از دین وجود دارد. در یک سوی این طیف، متفکران دینی قرار دارند که معتقدند اصولا مفهوم معنویت تنها در چارچوب گفتمان دینی معنا پیدا می‌کند و غیر از ادیان آسمانی ( حتی ادیان زمینی ) نمی توانند از معنویت به مفهومی معنا دار سخن به میان آورند. ( جوادی آملی) در سوی دیگر این طیف، متفکران سکولار قرار دارند که معنویت را نیاز عاطفی و روان شناختی انسان تلقی می‌کنند و الزامی در هویت بخشی دینی برای حل نیاز های معنوی نمی بینند.

 

ایزدی و همکاران (۱۳۹۰) به نقل از اسلاتری (۲۰۰۶) در کتاب خود اشاره می‌کند: اگر چه اصطلاحات “معنویت” “الهیات” و” مذهب” به یک معنی کاربرد دارند، اما این نکته اهمت زیادی دارد که این کلمات واحد، تاریخچه ی ریشه شناختی یکسانی داشته باشند. چرا که چندین کتاب در طول قرن، برای توصیف معانی متنوع و درست هر یک از این اصطلاحات چاپ شده است. در حالی که مذهب به شکل سنتی به اعتقادات و باورها و مقدسات ” خدا، تعالی، مکتب، کتاب های مقدس” مرتب با الگوی معانی و رواج آن در یک حوزه ی تاریخی یا فرهنگی مربوط می شود، اما معنویت به حوزه ی باورها و اعتقادات شخصی وابسته است.

 

رابرت ناش به توضیح بهتر و واضح تری در این مورد پرداخت، مبنی بر اینکه “مذهب” شامل یک ساختار و قانون است، در حالی که معنویت می‌تواند جنبه ی شخصی داشته باشد. مذهب با آنچه که با دیگران انجام می‌دهیم رابطه ی مستقیم دارد، در حالی که معنویت آنچه ما با خودمان انجام می‌دهیم می‌باشد. به عبارتی می توان گفت که مذهب جنبه ی اعتقادی عمومی و جامع دارد و معنویت جنبه شخصی دارد. مذهب می‌تواند به عنوان ” سر” و معنویت به عنوان ” قلب” معرفی شود. ‌بنابرین‏ ” درک معنویت” برای ما بسیار سخت است. چون آن با سمت تعالی و محض در حرکت است و اکثر چیز ها هم از این نقطه آغاز می‌شوند و می‌توانند از عشق و یا مرگ و … نشأت بگیرند. ( ایزدی و همکاران ،۱۳۹۰ )

 

با توجه به تعاریف متفاوت، معنویت یک موضوع پیچیده، مبهم و کلی است که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. برای تحلیل بیشتر لازم است ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. مطالعات نشان می‌دهد که معنویت می‌تواند در برگیرنده ی موضوعات و مفاهیم زیر باشد:

 

روح، دین، مذهب، احساس و عاطفه، مهرورزی، ایمان، عبادت، عدالت، اخلاق، همدردی، از خود گذشتگی، هنر و … باشد. نکته ی مهم این که تمام مفاهیم و موضوعات از طریق آموزش و پرورش و برنامه های درسی قابل رشد و شکوفایی در دانش آموزان است و در سال‌های اخیر نظام های آموزش برای رشد و توسعه ی ابعاد قرن، تلاش های بیشتری مبذول شده است که تجارب آن مدارس والدورف، مدار کوچک، مدرسه مونته سوری، مدرسه ی دموکراتیک و مدرسه ی سولی است. در بین موضوعات فوق روح، هنر و اخلاق که بخشی از معنویت را در بر می گیرند اهمیت فراوانی داشته و در برنامه ی درسی جایگاه ویژه دارند.

دانلود پروژه و پایان نامه – تعاریف عملیاتی – 2

بهره‌گیری از زیبایی‌شناسی و هنر به عنوان یکی از مبانی برنامه درسی در ابتدا مستلزم ورود زیبایی‌شناسی و هنر به علوم تربیتی و مطالعات برنامه درسی است که گام تا حدودی توسط صاحب‌نظرانی از قبیل آیزنر، والانس و غیره در خارج از کشور صورت گرفته و در ایران نیز آثاری در خصوص آن مانند مهرمحمدی و عابدی(۱۳۸۰)، مهرمحمدی(۱۳۹۰) به رشته تحریر درآمده است اما جهت استفاده از این مبنای مهم گام دیگری نیز ضروری است و آن وضوح بخشی و توصیف نحوه ورود زیبایی‌شناسی به‌مثابه یک مبنا و به صورت کاربردی در برنامه درسی به صورت عام و در برنامه درسی یک دوره معین مانند دوره ابتدایی به طور اخص می‌باشد. در این راستا بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط محقق، تحقیقی که ‌به این ورود دامن بزند در ایران صورت نگرفته است و همان طور که قبلاً گفته شد پژوهش‌های انجام‌شده مانند مهرمحمدی و امینی(۱۳۸۰) و لرکیان (۱۳۸۹) بیشتر در حوزه آموزش هنر می‌باشند. هنر و زیبایی‌شناسی به عنوان مبنا به دلیل فهم نادرست و نابسنده ای که درباره هنر(و همچنین زیبایی‌شناسی) وجود داشته هرگز واجد چنین استعدادی دانسته نشده است و از این‌که بتواند با راهبری فکری و جریان فراگیر، اصلاح در نظام آموزشی را بر دوش بکشد عاجز پنداشته شده است(مهرمحمدی،۱۳۹۰،ص۱۴). در حالی که تجربه هنری و زیباشناسی اثر ماندگاری در خاطر انسان بر جای می‌گذارد ظرفیتی که در تحقق اثربخش اهداف و یادگیری مادام‌العمر نقش‌آفرینی می‌کند لذا تزریق این ظرفیت به برنامه های درسی مسئله مهمی است که نیاز به تبیین، وضوح بخشی و مطالعه دارد تا با تبیین علمی و دقیق بتوان از برنامه های درسی سخن گفت که مظهر زیباشناسانه داشته باشند و دربارۀ قابلیت‌های زیباشناختی در فرایند تربیتی به برنامه ریزان درسی و دست‌اندرکاران آموزش‌وپرورش آگاهی بیشتری ببخشد تا نگرش لازم نسبت به استفاده از آن قابلیت‌ها در مهندسی برنامه درسی و موقعیت‌های تربیتی به وجود آید تا به کسب تجربه های زیباشناختی از سوی دانش آموزان امیدوار بود.

 

بر این اساس پژوهش حاضر خواسته است از مباحث مطرح‌شده در ادبیات حوزه مطالعات برنامه درسی و دیدگاه صاحب‌نظران دو رشته مطالعات برنامه درسی و هنر جهت تعیین مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی و هنر برای برنامه درسی بهره جوید و الگویی که بتواند نحوه به‌کارگیری مؤلفه‌ها را در برنامه درسی دوره ابتدایی تشریح ‌نماید ارائه کند. نکته دیگر اینکه با انجام این پژوهش بتواند زمینه انجام تحقیقات دیگری در حوزه زیبایی‌شناسی برنامه درسی فراهم آورد تا تولیدات علمی بیشتر و دقیق‌تری در این حوزه شاهد بود. لذا در خصوص اهمیت و ضرورت آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

  1. اهمیت زیبایی‌شناسی به عنوان بعدی از وجود انسان

 

  1. تأثیر زیبایی‌شناسی و هنر در تحقق اهداف تربیتی

 

  1. تبیین نحوه فراهم نمودن جاذبه و لذت یادگیری و تجربه زیباشناسانه

 

  1. لزوم آگاهی مسئولین آموزش‌وپرورش به طور عام و برنامه ریزان درسی به طور خاص از کاربردهای هنر و زیبایی‌شناسی در برنامه درسی

 

  1. لزوم آگاهی معلمان از کاربردهای زیبایی‌شناسی و هنر در فرایند تدریس و ارزشیابی

 

 1. فراهم نمودن زمینه برای تحقیقات بیشتر درباره زیبایی‌شناسی و هنر به عنوان یک ‌چشم‌انداز در برنامه درسی

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم

 

برنامه درسی: از برنامه درسی برداشت‌های متعددی از قبیل برنامه درسی به عنوان سند، به عنوان نظام و غیره مطرح است که در هر برداشت تعریف آن نیز متفاوت خواهد بود در اینجا برنامه درسی به عنوان سند و نقشه یادگیری مطرح است که عبارت است از مجموعه وقایع از قبل پیش‌بینی شده که به قصد دستیابی به نتایج تربیتی-آموزشی برای یک یا بیش از یک دانش‌آموز در نظر گرفته‌شده است (آیزنر،۱۹۹۴،به نقل از ملکی،۱۳۸۳،ص۲۴).

 

زیبایی‌شناسی: در لغت به درک زیبایی‌ها و مطلوبیت چیزی ازنظر زیبایی، زیبایی‌شناسی گفته می‌شود(لغت‌نامه ورد رفرنس،۲۰۱۲). اما زیباشناسی ازنظر علمی به عنوان زیرشاخه ارزش‌شناسی- فلسفه و هنر- مطرح می‌باشد که به راه‌های دیدن و درک جهان مربوط می‌شود که به وسیله آن جهان احساس و دریافت می‌شود و به عنوان یک مطالعه انتقادی زیبایی‌شناسی به عنوان توانایی قضاوت ‌در مورد یک سطح حسی[احساسی] و همچنین توافق جمعی ‌در مورد ایده آل‌های زیبایی مطرح می‌گردد(فورد[۱]،۲۰۰۹).

 

ازآنجاکه در تعریف‌های بالا بیشتر زیبایی‌های محسوس مطرح است و زیبایی‌های نامحسوس و معقول را شامل نمی‌شود در اینجا مایلم برای زیبایی‌شناسی تعریفی بر اساس مفهوم زیبایی ارائه نمایم که هر دو نوع زیبایی‌های محسوس و معقول را در بر بگیرد. جعفری(۱۳۶۹،ص۲۴۱) بیان می‌کند: زیبایی نمودی است نگارین و شفاف بر روی کمال که عبارت است از قرار گرفتن یک موضوع در مجرای بایستگی‌ها و شایستگی‌های مربوط به خود. بر این اساس هر زیبایی اعم از محسوس و معقول وسایل بسیار خوبی برای تحریک ما به مشاهده کمال در پشت نمودهای شفاف زیبایی بوده و همچنین عامل تحریک ما برای رفتن به سمت آن کمال باشند(همان منبع،ص۳۰۶). حال اگر تعریفی بر اساس این مفهوم زیبایی بخواهیم ارائه دهیم می‌توان گفت که زیبایی‌شناسی عبارت است از شناخت نمودهایی نگارین و شفاف که بر روی کمال کشیده شده‌اند. نکته آخر اینکه زیبایی‌شناسی چون همه زیبایی‌ها یعنی زیبایی‌های طبیعی و زیبایی‌های هنری را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا زیبایی‌شناسی و هنر علی‌رغم ارتباطات تنگاتنگ مترادف هم نیستند و گسترده‌تر از هنر می‌باشد و در این تحقیق نیز هر دو مورد توجه می‌باشند.

 

هنر: تعاریف متعددی در زمینه هنر وجود دارد در اینجا به تعریف شوپنهاور(به نقل از رضای الهی،۱۳۵۴،ص۱۰۱) اشاره می‌گردد« هنر نوعی عبارت و بیان است که حیات انسان در آن شکفته می‌شود و منظور از عبارت، جمع آمدن تمام نیروها یعنی دانایی،احساس،مذهب،اعتقاد،زمان، فرهنگ، محیط،تخیل، و… برای تولید امر جدید می‌باشد.

 

الگو: پیش‌نویس یا نموداری که راه معمولی یک عمل یا رفتار و یک ساختار ادراکی را نمایش می‌دهد (هومن، ۱۳۸۶، ص۶۵).

 

تعاریف عملیاتی

 

برنامه درسی: برنامه درسی به عنوان طرح و نقشه یادگیری مدنظر است که دارای مبانی،اصول و عناصر ده‌گانه منطق،هدف، محتوا، فعالیت‌های یادگیری،معلم،فضا،زمان،گروه‌بندی،مواد و منابع و ارزشیابی است.

 

زیبایی‌شناسی: در این تحقیق منظور از زیبایی‌شناسی حوزه‌ای است که به بررسی زیبایی‌ها، ملاک‌ها و معیارهای زیبایی،شرایط تجربه زیباشناختی،ویژگی‌های عمل زیبا آفرینی و… می‌پردازد تا از این موضوعات بتوان مؤلفه‌های برای برنامه درسی استنتاج نمود و با ملحوظ آن‌ ها برنامه درسی خاصیت زیباشناسانه پیدا نماید.

 

هنر: مقصود از هنر در اینجا ویژگی‌های آثار هنری، ویژگی‌های هنرمندان، مختصات فرایند کار هنری و به‌طورکلی ویژگی‌های عالم هنر می‌باشد تا همانند زیبایی‌شناسی، الهاماتی از آن‌ ها برای برنامه درسی به دست آید.

 

دانلود پایان نامه های آماده – ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): – 3

بروز جرایم سایبری از جمله موارد دیگری است که با اخفاء و امحاء آثار جرم بستگی نزدیکی دارد از این بررسی این مورد نیز می‌تواند در نوع خود نو آوری محسوب از طرف دیگر باید ‌به این نکته اشاره کرد که در جرایم سابیری جلوگیری از اخفاء و امحاء آثار جرم به مانند محیط فیزیکی و مادی نمی باشد.

 

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

 

هدف آرمانی

 

هدف آرمانی از انجام این تحقیق بررسی و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می‌باشد.

 

هدف کلی

 

هدف کلی این تحقیق بررسی جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می‌باشد.

 

اهداف ویژه

 

اهداف ویژه این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

 

  1. بررسی وظایف بازپرس و دادستان در رابطه با جمع اوری ادله

 

 1. بررسی تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس

 

ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

 

این تحقیق می‌تواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری و همچنین مورد استفاده قوه قضاییه در رابطه با اعمال ضابطین وقضات مورد استفاده قرار گیرد.

 

ط- سؤالات تحقیق:

 

سوال اصلی تحقیق

 

راه حل های حقوقی و کیفری جلوگیری اخفاء و امحاء آثار و ادله جرم در حقوق کیفری ایران به چه صورت می‌باشد ؟

 

سوالات فرعی

 

  1. در صورت عدم حضور بازپرس جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم برعهده چه کسی است؟

 

 1. رسیدگی به ادله جرم در چه مرحله از رسیدگی کیفری اتفاق می افتد؟

 

ی- فرضیه ‏های تحقیق:

 

  1. موارد مربوط به جمع اوری ادله از جمله موارد امری در قانون کیفری می‌باشد و برعهده بازپرس و دادستان نهاده شده است.

 

 1. مهمترین مرحله در جمع اوری ادله تحقیقات مقدماتی است که امکان امحاء و اخفا در این مرحله بیشتر می‌باشد.

 

ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

 

جرم: جرم در لغت معنای مختلفی دارد جرم با فتحه ج یا ضمه ج به معنای گناه، خطا، بزه[۱]، جروم و اجرام جمع آمده است. جرم با کسره ج به معنای لون، رنگ، جسم، جسم حیوان یا چیز دیگر، هر یک از اجرام آسمانی یعنی ستارگان، اجرام و جروم جمع. جرم در جایی با فتحه ج به معنای: ماخوذ از گرم «فارسی» زمین بسیار گرم، گرمسیر و نوعی از زورق، جروم، جمع آمده است.[۲]

 

جرم در اصطلاح حقوقی به هر فعل یا ترک مخالف نهی الزامی قانون گذار که بر آن کیفر مترتب گردد گفته می شود. برای تشریح جرم باید به عناصر جرم توجه کرد که عبارت است از:

 

الف: قانون تصریح به جرم بودن کند که این مسئله پیش از وقوع جرم باید انجام شود. از این عنصر به عنوان عنصر قانونی جرم نام می‌برند.

 

ب: عمل یعنی فعل یا ترک. این عنصر مادی جرم است.

 

ج: عمد. در جرم خطایی سوء نیت نیست وجود بازتاب قانونی علیه آن، نشان جرم بودن آن نمی ­باشد. در خلاف ها هم سوء نیت نیست.

 

نفس جرم را عرب از لغت فارسی گرم (مساوی تاوان) گرفته است. گرم گرفتن یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی هنوز این لغت به کار می رود. جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود که برخی از آن ها عبارتند از: جرم آنی، جرم اجتماعی، جرم اختصاصی، جرم اعتیادی، جرم انضباطی، جرم ساده، جرم دائم، جرم خطایی، جرم سیاسی، جرم شبه عمد، جرم عقیم، جرم عمد، جرم غیرعمد، جرم محال و…[۳]

جرم یا عمل مجرمانه به فعل یا ترک فعلی گفته می شود، که قانون صریحاً و عیناً آن را ممنوع و برای ارتکاب آن مجازات معین کرده باشد. تعیین جرم و مجازات به موجب قانون را اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌گویند. این اصل از مستقلات عقلیه است[۴]و انسان از دیرباز این قاعده را دریافته و به آن اعتقاد پیدا ‌کرده‌است.[۵]

 

در حقوق ایران مثل همه کشورهای متمدن جهان، اصل قانونی بودن جرم پذیرفته شده است. ماده قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می شود.» و ‌در مورد اصل قانونی بودن مجازات[۶]در اصل ۳۶ قانون اساسی چنین آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.»

 

تحقیقات مقدماتی: تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[۷]قسمتی از دادرسی مدنی که به موجب آن یکی از اصحاب دعوی به وسیله شهادت شهود، امری را که مورد ادعای اوست اثبات می‌کند. در حقوق اداری قسمتی از رسیدگی اداری که به منظور ممیزی یا گرد­آوری اطلاعات قبل از اخذ تصمیم به کار می رود در حقوق پارلمانی نوعی از رسیدگی که به وسیله مجلس صورت می‌گیرد و به موجب آن کمیسیونی که از اعضاء همان مجلس انتخاب می‌شوند مامور انجام تحقیقات یا جمع‌ آوری اطلاعاتی می‌شوند. (اصل ۳۳ متمم قانون اساسی)[۸]

 

تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری، تحقیقات راجع به به جرم که توسط مسنتطق یا ضابطان دادگستری به عمل می‌آید و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب می شود.[۹]

 

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۹ ‌به این امر اختصاص یافت. این ماده بیان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی مجموعه­ اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه­ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

 

ش-روش شناسی تحقیق:

 

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

 

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

 

روش های تحقیق در علوم انسانی به چندین دسته تقسیم می شود:

 

  1. تحقیقات توصیفی: این دسته از تحقیقات صرفاً به توصیف یک امر ناشناخته پرداخته و در رابطه با آن بررسی های لازم را انجام می‌دهند

 

  1. تحقیقات تحلیلی: این دسته از تحقیقات به تحلیل موارد تحقیق شده قبلی پرداخته و با رویکردی انتقادی به نتایج جدیدی از تحقیقات قبلی دست می‌یابد.

 

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۶-۳ شرح جلسات آموزش طرح­واره درمانی – 3

۶-۳ شرح جلسات آموزش طرح­واره درمانی

 

جلسه اول

 

ضمن خوش­آمدگویی و معرفی متأهلین شرکت کننده، پژوهشگر در جایگاه رهبر گروه، خود و برنامه آموزشی را معرفی کرد. در این جلسه تله­های زندگی (طرح­واره­های ناسازگار اولیه) تعریف و ویژگی­های آن­ها بیان شد. علاوه­براین، چگونگی شکل­ گیری این تله­ها و نیازهای بنیادین کودکان برای رشد سالم که شامل امنیت بنیادین، ارتباط سالم با دیگران، خودمختاری، عزت نفس، خودابرازگری و پذیرش محدودیت­های واقع­بینانه است، شرح داده شد. همچنین ‌در مورد سه راه کنار آمدن با تله­های زندگی یعنی تسلیم، فرار و جنگ با آن­ها، بحث شد. هدف از این جلسه، آشنایی دانش ­آموزان متأهل با مفهوم تله­های زندگی و ضرورت شناخت و مبارزه با این تله­ها بود.

 

جلسه دوم

 

پس از آشنایی با مفهوم تله­های زندگی، در این جلسه ‌در مورد تله زندگی رهاشدگی با شعار خواهش می­کنم مرا تنها نگذار، صحبت شد. دو نوع رهاشدگی که شامل رهاشدگی مبتنی بر وابستگی و رهاشدگی مبتنی بر بی­ثباتی یا فقدان می­ شود، به همراه مثالی جهت درک بهتر موضوع بیان شد. سپس ویژگی­های افراد گرفتار تله رهاشدگی-وابستگی و تله رهاشدگی-بی­ثباتی شرح داده شد. پس از آن، عواملی که باعث شکل­ گیری تله زندگی رهاشدگی می­شوند و تأثیری که این تله زندگی بر روابط صمیمی و بر مراحل اولیه عاشقی می­ گذارد، بیان شد. در نهایت به­ طور خلاصه، به مراحل تغییر این تله زندگی اشاره شد و از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

جلسه سوم

 

پس از مرور تله زندگی رهاشدگی که در جلسه قبل عنوان شد و بررسی تکالیف کلاسی دانش ­آموزان، در سومین جلسه ‌در مورد تله زندگی بی ­اعتمادی و بدرفتاری با شعار نمی­توانم به شما اطمینان کنم، بحث شد. پس از بیان مثالی، به چگونگی شکل­ گیری این تله زندگی پرداخته شد. نشانه­ های تله زندگی بی ­اعتمادی و بدرفتاری در روابط بین ­فردی نیز توضیح داده شد و در نهایت مختصری ‌در مورد تغییر این تله زندگی صحبت شد و از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

جلسه چهارم

 

در شروع چهارمین جلسه، پس از مرور تله زندگی بحث شده در جلسه قبل و بحث ‌در مورد تکالیف دانش ­آموزان، تله زندگی محرومیت هیجانی با شعار هیچ­کس مرا دوست ندارد، عنوان شد. ابتدا به بیان تجربیات دوران کودکی که در شکل­ گیری این تله زندگی نقش دارند، پرداخته شد و سپس نقش این تله زندگی در روابط زناشویی و نشانه­ های آن در زندگی بیان شد. مختصری نیز ‌در مورد راه­های تغییر تله محرومیت هیجانی صحبت شد و از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

جلسه پنجم

 

پس از مرور تله زندگی محرومیت هیجانی که در جلسه قبل عنوان شد و بحث بر روی تکالیف کلاسی دانش ­آموزان، در این جلسه تله زندگی وابستگی با شعار به تنهایی نمی­توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم، عنوان شد. ویژگی­های افراد وابسته به همراه مثال­هایی برای هر کدام از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین رابطه میان وابستگی با خشم و اضطراب بیان شد و پس از آن عوامل مؤثر در شکل­ گیری تله زندگی وابستگی توضیح داده شد. در ادامه نشانه­ های خطر این تله زندگی در مراحل اولیه آشنایی با جنس مخالف و نشانه­ های آن در شغل و روابط صمیمی افراد بحث شد و در نهایت نیز مراحل تغییر این تله زندگی مختصرا بیان شد. در پایان جلسه از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

جلسه ششم

 

در ابتدای جلسه به مرور تله زندگی وابستگی و بحث ‌در مورد تکالیف کلاسی دانش ­آموزان پرداخته شد. سپس تله زندگی بازداری هیجانی با شعار همیشه باید تابع عقل بود، بحث شد که پس از بیان ویژگی­های افراد گرفتار در این تله زندگی و عوامل شکل­دهنده تله زندگی بازداری هیجانی، مختصری ‌در مورد مراحل تغییر این تله بحث شد. در آخر از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

جلسه هفتم

 

پس از مرور تله زندگی وابستگی که در جلسه قبل عنوان شد و بررسی تکالیف کلاسی دانش ­آموزان، در هفتمین جلسه، تله زندگی معیارهای سخت­گیرانه با شعار هیچ­وقت از هیچ چیز راضی نیستم، بحث شد. ویژگی­های افراد گرفتار در تله زندگی معیارهای سخت­گیرانه به همراه مثال، از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود. پس از آن انواع تله زنگی معیارهای سخت­گیرانه که شامل وسواسی، موفقیت­طلبی و منزت طلبی است، تضیح داده شد. در ادامه، عواملی که موجب شکل گیری این تله زندگی در افراد می­ شود، به همراه نشانه­ های آن در زندگی افراد، شرح داده شد و در پایان بحث به­ صورت مختصر مراحل تغییر تله زندگی معیارهای سخت­گیرانه بیان شد و از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند و در صورت یافتن نشانه­ها، آن­ها را به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه بعد ارائه کنند.

 

 

 

جلسه هشتم

 

در ابتدای جلسه به مرور تله زندگی معیارهای سخت­گیرانه و بحث ‌در مورد تکالیف کلاسی دانش ­آموزان پرداخته شد. پس از آن تله زندگی ایثار با شعار دیگران به کمک من نیاز دارند، مورد بحث گذاشته شد. ویژگی­های افراد گرفتار در این تله و عواملی که موجب شکل­ گیری این تله زندگی می­شوند، توضیح داده شد و بحث ‌در مورد این تله با ذکر مراحلی مختصر برای تغییر آن به پایان رسید. در پایان از دانش ­آموزان خواسته شد تا پس از مطالعه مباحث ذکر شده در منزل، به کاوش نشانه­ های این تله زندگی در روابط زناشویی و زندگی شخصی خود بپردازند.

 

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها