وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۵-۲- سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها – 5

تفسیر وشناسایی محتوای فرهنگ مستلزم این است که افراد با توجه به ویژگی های قابل مشاهده چیزهایی را درک نمایند (نتیجه هایی بگیرند). این ویژگی ها راتوان مورد بررسی قرار داد ولی درک دقیق آن ها کار چندان ساده ای نیست. جشنی که در یک سازمان برای دادن جایزه به افراد برپا می شود مفهومی متفاوت با جشنی دارد که در شرکت دیگری گرفته می شود.

 

برای درک دقیق آنچه در یک سازمان می گذرد باید بتوان کارهای به صورتی دقیق وعمیق مورد بررسی قرار داد و در مواردی همانند یک عضو سازمان آن را تجربه نمود تا بتوان فرهنگ سازمانی را درک کرد. برخی از جنبه‌های مهم وقابل مشاهده فرهنگ سازمانی عبارتند از: مراسم، جشنها، نشانه ها وزبان خاصی که در یک سازمان به کار برده می شود(عبدلی و رویایی، ۱۳۸۸،۳۸)[۶].

 

در ادامه موضوع فرهنگ با توجه به انواع آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد :

 

۴-۲- انواع فرهنگ

 

۱-۴-۲- فرهنگ انعطاف پذیر

 

از ویژگی های فرهنگ انعطاف پذیر[۷] این است که از مجرای انعطاف پذیری واز نظر استراتژیک به محیط خارجی توجه ‌و کوشش می شود تا نیازهای مشتریان تأمین گردد. در این فرهنگ هنجارها وباورهایی مورد تأیید قرار می گیرند یا تقویت می‌شوند که بتوان بدان وسیله علائم موجود در محیط را شناسایی وتفسیر نمود وبر آن اساس واکنش مناسب از خود نشان داد، یا رفتاری مناسب در پیش گرفت. چنین شرکتی باید در برابر طرح های جدید واصلی به سرعت از خود واکنش نشان داده وتوان این را داشته باشد که تجدید ساختار نماید وبرای انجام یک کار جدید مجموعه رفتارهای جدیدی در پیش گیرد. سازمان‌های بازاریابی، شرکت‌های الکترونیک ‌و شرکت‌های تولید کننده لوازم آرایشی دارای چنین فرهنگی هستند. زیرا می خواهند با سرعت بیشتری رضایت مشتریان خود را جلب نمایند (همان منبع،۳۹)۳.

۲-۴-۲- فرهنگ مأموریتی

 

سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم است می کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تأمین کند، ولی الزامی در خود نمی بیند که به سرعت دستخوش تغییرات قرار گیرد. در فرهنگ مأموریتی به دیدگاه های مشترک (از نظر هدف سازمان) توجه زیادی می شود. این دیدگاه نوع فعالیت اعضای سازمان را تعیین می‌کند واین فعالیت ها مفهومی به خود می‌گیرد که از حد کارهای موظف فراتر می رود. افراد کاملاً (وگاهی در حد افراط) در جریان امور ومسیری که شرکت باید طی کند، نوع نقش وهدف سازمان قرار می گیرند.

 

رهبران سازمان دارای دیدگاه مشترک می‌شوند، آینده را ترسیم می نمایند، آن را در معرض دید همگان قرار می‌دهند وتصویر به گونه ای در می‌آید که برای یکایک اعضای سازمان اهمیت خاصی پیدا می‌کند.

 

۳-۴-۲- فرهنگ مشارکتی

 

در فرهنگ مشارکتی به مسأله مشارکت ودرگیری اعضای سازمان (در امور) وتوجه کردن به تغییراتی که به سرعت در محیط خارجی رخ دهد توجه می شود. اگر فرهنگ به شدت مشارکتی شود بر سازمان کنترل قومی اعمال می‌گردد، که در فصل نه مورد بحث قرار گرفت. در این فرهنگ بیش از هر چیز به نیازهای مشتریان توجه می شود وسازمان عملکرد خود را بر آن اساس می‌گذارد. مشارکت باعث می شودنوعی احساس مسئولیت ‌و مالکیت در افراد به وجود آید ودرنتیجه آنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا خواهند کرد. شرکتهایی که در صنایع خرده فروشی وپوشاک هستند از این فرهنگ استفاده می‌کنند، زیرا وجود چنین فرهنگی موجب می شود تا کارکنان واعضای سازمان از خود ابتکار عمل به خرج دهند وبتوانند به سرعت در برابر تغییراتی که در سلیقه مشتریان رخ می‌دهد از خود واکنش نشان دهند.

 

۴-۴-۲- فرهنگ مبتنی بر تداوم

 

سازمانی که چنین فرهنگی بر آن حاکم باشد بر امور درون سازمان تأکید می‌کند ومی کوشد خود را در محیطی ثابت بپندارد واز نظر رفتار نوعی تداوم رویه در پیش بگیرد. چنین سازمانی دارای فرهنگی است که در آن روش یا شیوه انجام کارها مورد توجه ‌و تاکید قرار می‌گیرد. علائم، نشانه ها، قهرمانان وجشنها موجب همکاری بیشتر، تأیید سنت واجرای سیاست‌ها وروشهای پابرجایی می‌شوند که در جهت تأمین اهداف به اجرا در می‌آیند. در چنین سازمانی افراد مشارکت چندان فعالی ندارند ولی به تداوم رویه در رفتار، سازگاری افراد با سنتهای مرسوم، همکاری واشتراک مساعی، اهمیت زیادی داده می شود. موفقیت سازمان در گرو یکپارچگی، انسجام وداشتن کارایی یا راندمان زیاد است.

 

۵-۲- نظریه وتحقیق هافستد در خصوص فرهنگ

 

۱-۵-۲- “فرهنگ به عنوان یک برنامه ریزی ذهنی”

 

هر فردی با خودش یک سری الگوهای فکری، احساسی وعملی دارد که آن را در طول زندگی یاد گرفته است. بیشتر این مسائل در دوران طفولیت آموخته شده است زیرا در آن دوران اشخاص بیشتر درک می‌کنند. به محض اینکه این الگوهای فکری، احساسی وعملی در مغز آدمی جا گرفت، باید دوباره آن ها را فراموش کند وچیز جدید دیگری بیاموزد وفراموش کردن بعضی وقت ها خیلی مشکل تر از یادگیری مجدد است عنوانی معمولی برای این طرز فکر همان (فرهنگ ) است( فرهنگی ،۱۳۸۶،۶۱)۱ .

 

یک فرهنگ نمی تواند یک فرهنگ دیگر را پایین تر از خودش بداند. هر فرهنگ فقط ‌در مورد خودش می‌تواند قضاوت کند زیرا اعضای آن فرهنگ خود عمل کننده هستند به جای اینکه مشاهده کننده باشند)) همبستگی فرهنگی نبودن این آداب ورسوم را نه برای خودش ونه برای جوامع دیگر، قبول ندارند لازم است وقتی که با گروه ها یا جوامعی غیر بومی مواجه می‌شویم چنین قضاوت هایی را کنار بگذاریم. شخص باید قبل از اینکه نرم های یک شخص، گروه وجامعه را در جامعه ای دیگر به کار بندد، به خوبی تأمل نماید. اطلاعات مربوط به طبیعت تفاوت فرهنگی بین جوامع، ریشه ها و نتایج آن ها باید مورد قضاوت و عمل قرار داده شوند.

 

۲-۵-۲- سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها

 

تفاوت های فرهنگی به طرق مختلف خودشان را نشان می‌دهند. از چندین واژه که برای توضیح جلوه های فرهنگی استفاده شد این چهار مورد یعنی سمبل ها، قهرمان ها، عقاید مذهبی و ارزش ها نقش بیشتری دارند.

 

سمبل ها، کلمات، اشارات، عکس ها و اشیا حاوی معانی ای هستند که برای افراد دارای فرهنگ های مشترک قابل فهم هستند.کلمات یک زبان یا زبان فنی یک گروه همانند لباس، پرچم، آرایش مو، کوکاکولا و غیره به مجموعه خودشان معنا می‌دهند. وقتی سمبل های جدید به وجود می‌آید سمبل های قدیمی از بین می‌روند و سمبل ها از یک گروه فرهنگی توسط دیگران کپی می شود.

 

۳-۵-۲- لایه‌های فرهنگ

 

تقریباً افراد به طور همزمان به ‌گروه‌های مختلفی وابسته هستند و مردم بدون توجه به لایه‌های فکری که در مغز آن ها وجود دارد فرهنگ های مختلفی را مورد توجه قرار می‌دهند. به عنوان نمونه:

 

  • سطح ملی ‌بر اساس کشور محل تولد (یا کشورهایی که در طول عمر خود به آن ها مهاجرت کرده‌اند)

 

  • سطح بومی، مذهبی وزبانی که به آن وابستگی دارند به طوری که بیشتر کشورها از فرهنگ ها، مذاهب، قومیت ها و ‌گروه‌های مختلف تشکیل شده اند.

 

  • سطح جنسی، بر مبنای اینکه یک نفر دختر ویا پسر به دنیا آمده باشد.

 

  • سطح نسل، که پدر ومادر بزرگ ها را از فرزندان جدا می‌کند.

 

  • سطح پایگاه اجتماعی، که بستگی به موقعیت های تحصیلی، شغلی وحرفه ای دارد.

پایان نامه -تحقیق-مقاله | بند هفتم: اقسام نقض – 10

هر چند در بخش استثنائات عدم امکان ثبت استفاده جدید از اختراع پیش‌بینی نشده لکن نظر به اینکه از جمله اوصاف ذاتی اختراع جدید بودن آن می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع سابق بیانگر جدید بودن نخواهد بود و به علت فقدان وصف تازگی می‌توان از ثبت آن جلوگیری نمود.

 

مطابق بند الف ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ثبت کشفیات از حیطه اختراع خارج می‌باشد به نظر می‌رسد استفاده جدید از اختراع ثبت شده در حیطه کشفیّات می‌باشد و غیرقابل ثبت است ‌بنابرین‏ شخص به صرف کشف روش جدید یا استفاده جدید از محصول یا فرآینده ثبت شد سابق نمی‌تواند تقاضای ثبت به عنوان اختراع را نماید.

 

اگر اکتشاف را به معنای کشف چیزهایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که یک عمل اختراعی به حساب نمی‌آید، زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید آوردن یک اثر فنی جدید، بهره‌برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت، مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.[۴۵]

 

بند هفتم: اقسام نقض

 

از یک منظر می‌توان با در نظر گرفتن فاعل نقض را تقسیم نمود که به دو دسته نقض مستقیم و نقض غیرمستقیم تقسیم می‌شود و در تعریف نقض مستقیم گفته شده که نقض مستقیم نقضی است که کسی بدون مجوز از مالک حق اختراع مبادرت به ساخت محصول، استفاده، فروش، پیشنهاد فروش یا واردات آن بنماید.[۴۶]

 

و در نقض غیرمستقیم گفته شده که شخصی بی‌آنکه خود مستقیماً در انجام عمل نقض دخالت نماید شخص دیگری را ‌به این اعمال ترغیب و یا در نقض با او مشارکت می‌کند. که این تقسیم تحت عنوان انواع ناقض قابل بررسی است و انواع نقض با توجه به افعال‌های مرتبط با نقض تقسیم می‌شود.

 

نقض حق اختراع به نقض مقدماتی یا مستقیم، ثانویه یا غیرمستقیم و مشترک تقسیم‌بندی می‌شود. نقض اولیه که مرتبط با نقض مستقیم است شامل ساخت یا استفاده از ورقه اختراع است. نقض ثانویه یا غیرمستقیم مرتبط با معاملات تجاری با محصولات یا فرآیندهای ‌نقض کننده‌ای است که ممکن است توسط دیگری واقع شده باشند. نقض اشتراکی نیز در رابطه با عرضه ابزار به دیگری ‌به این منظور که دیگران را قادر به نقض نماید می‌باشد. در قانون اختراعات ایران اقسام نقض پیش‌بینی نشده است.

 

الف) نقض مستقیم

 

در نقض مستقیم دارنده ورقه اختراع باید اثبات نماید که ناقض به حقوق مسلم و قانونی وی تجاوز نموده است. حقوق اولیه دارنده حق اختراع در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ بیان شده است. این حقوق بسته ‌به این‌که ورقه اختراع برای یک محصول است یا یک فرایند یا محصولی که مستقیماً از یک فرایند حاصل شده متفاوت است.

 

الف -۱) نقض مستقیم فرآورده

 

عبارت است از ساخت، فر وش و عرضه برای فروش، استفاده، واردات کالا یا نگهداری آن است. در تمام موارد فوق عمل شخص ناقض مستقیماً بر اختراع تأثیرگذار است یعنی خود فعل ناقض، بدون نیاز به عمل دیگری نقض کننده است.

 

ساخت محصول زمانی که محصول ساخته شده حاوی تمام ویژگی‌های اساسی ادعا شده باشد نقض مستقیم محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ در مواردی که ناقض اقدام به ساخت محصول می‌کند. باید محصول ساخته شده دقیقاً مشابه محصول اختراعی باشد و باید همان کارکردهای محصول اختراعی را داشته باشد تا مشمول نقض حق ساخت دارنده حق گردد.

 

در سایر مواردی که در آن ها فعل ناقض عبارت از فروش محصول یا عرضه آن برای فروش یا استفاده یا واردات یا نگهداری آن می‌باشد برای تحقق نقض مستقیم صرف انجام اعمال فوق توسط وی کافی است. ‌بنابرین‏ همین که او برای مثال محصول اختراعی را ‌نگهداری نماید ناقض مستقیم است.

 

قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی سال ۱۳۸۶ تصریحی به نقض مستقیم محصول نکرده است. این قانون در قسمت اول جزء ۱ ماده ۱۵ در خصوص اختراع فرآورده؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده در قسمت دوم و ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده را برشمرده است که به نظر می‌رسد با لحاظ ماده ۶۰ همین قانون می‌توان نقض موارد مذکور را نقض مستقیم محصول اختراعی لحاظ کرد. زیرا در همه موارد مذکور فعل نقض توسط ناقض بدون نیاز به هیچ عمل دیگری تحقق می‌یابد و صرف انجام اعمال مذکور مستقیماً ‌نقض کننده حق اختراع مالک می‌باشد.[۴۷]

 

الف -۲) نقض مستقیم فرایند:

 

نقض فرایند عبارت است از استفاده، عرضه برای استفاده، فروش و عرضه برای فروش و واردات هر محصولی که مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شد. یا نگهداری آن محصول است. یک فرایند همانند نحوه تولید زمانی که فرایند خارج اعمال می‌شود مستقیماً نقض می‌شود.

 

همچنین نقض یک فرایند اختراعی عبارت است از انجام هر یک از اعمالی که باعث نقض محصول انتراعی می‌باشد در رابطه با محصولاتی که مستقیماً از طریق آن فرایند حاصل شده‌اند.[۴۸]

 

در فرایند اختراعی محصول باید بدون هیچ واسطه‌ای و مستقیماً از فرایند اختراعی حاصل شده باشد.

 

زمانی که یک محصول از فرایند اختراعی حاصل می‌شود، اگر محصول نتیجه‌ای از مراحل اساسی باشد که خارج از فرایند قرار می‌گیرد، محصول، محصول اقتباسی از فرایند لحاظ نمی‌شود بلکه محصولات جدیدی است که حمایت اختراعی جداگانه‌ای را می‌طلبند. در واقع اگر دارنده حق اختراع اجازه نظارت بر چنین محصولاتی را داشته باشد حیطه انحصاری او به خارج از محدوده حمایتی اظهار شده در اظهارنامه حق اختراع گسترده می‌شود.[۴۹]

 

قانون اختراعات ۱۳۸۶ ایران در قسمت دوم جزء ۲ بند الف ماده ۱۵ مقرر می‌دارد؛ انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرایند به دست می‌آیند. بدین ترتیب ‌به این ماده و لحاظ ماده ۶۰ همین قانون موارد نقض مستقیم حق اختراع در خصوص فرایند عبارت است؛ ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده و همچنین ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده‌ای که مستقیماً از فرایند حاصل می‌شود.

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | بند سوم : خسارات مشترک – 10

-از آنجا که در راستای تعمیر کشتی، معمولا قطعات نو که طبعا نسبت به قطعات کهنه و مستعمل کشتی ارزش بیشتری دارند در کشتی به کار برده می شود، بیمه گذار از این وضعیت منتفع شده و بخشی از خسارات او که ناشی از فرسودگی و استهلاک معمولی کشتی است(نه سانحه دریایی)نیز جبران می شود.در این مورد، بیمه گر می- تواند با توجه به حکم فوق و در صورتی که خلاف آن در بیمه نامه شرط نشده باشد بخشی از ارزش قطعات را از مبلغ بیمه قابل پرداخت به بیمه گذار کسر کند.

 

ب-در صورتی که فقط بخشی از صدمات وارده به کشتی تعمیر شود، بیمه گذار مستحق دریافت هزینه متعارف تعمیرات انجام شده و دریافت کسر قیمت متعارف ناشی از صدمات تعمیر نشده است مشروط به اینکه جمع این مبالغ از هزینه تعمیر کل صدمات وارده که با شرایط مذکور در بالا، قابل محاسبه است بیشتر نباشد(بند ۲ ماده ۶۹).نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری است تفاوت بین خسارت خاص یا جزئی و هزینه خاص است.به موجب بند ۲ ماده ۶۴ قانون بیمه دریایی انگلیس هزینه هایی که به وسیله یا از طرف بیمه گذار برای ایمنی یا محافظت از موضوع بیمه تقبل شده است ، غیر از خسارت مشترک و هزینه های نجات، هزینه های خاص نامیده می شود. هزینه های خاص جزء خسارات خاص نیستندچه همان‌ طور که گفته شد خسارت خاص به معنای صدمات و نقایصی است که در اثر تصادم، متوجه کشتی شده است در حالی که هزینه خاص، در برنده مبالغی است که به تعبیر قانون برای تامین سلامت و محافظت از کشتی پرداخت شده است.‌بنابرین‏ هزینه های متعارف یدک کردن کشتی مصدوم از محل تصادم به بندر محل تعمیر یا حوضچه خشک و دستمزد خدمه ای که در دوره تعمیر کشتی باید در آن حضور داشته باشند را می توان از صنف این هزینه ها دانست.مصداق روشن هزینه های خاص مخارجی است که به موجب شرط تقلیل یا جلوگیری از خسارت ۳ که در بیمه نامه های دریایی ذکر می شود پرداخت می‌گردد. مقصود از این شرط این است که بیمه گذار یا نماینده او می‌توانند هر گونه هزینه ای را برای جلوگیری از وقوع خسارت و یا گسترش آن پرداخت کنند و بیمه گر موظف است هزینه های پرداخت شده را بدون اینکه از مبلغ خسارت که حداکثر معادل مبلغ[۱۲۲] در ماده ۱۱-۱۷۲ قانون بیمه های فرانسه، این هزینه ها شناسایی شده اند:

 

بیمه است کسر کند، جبران کند.البته لازم است که هزینه های مذکور به طور معقول تقبل شود و ملاک آن این است که ببینیم آیا در صورتی که کشتی پوشش بیمه نداشته باشد، چنان مخارجی معمولا پرداخت می شود؟

 

تعهد بیمه گر به جبران هزینه های خاص اعم از آن است که این هزینه ها به نتیجه مثبت منتهی شود یا بی ثمر باقی بماند.[۱۲۳] برای مثال اگر کشتی مشمول بیمه بدنه با کشتی دیگری برخورد کند و مالک آن در پی سانحه، برای جلوگیری از وقوع خسارت کلی، مخارجی را برای استفاده از یدک کشها به منظور شناور نگهداشتن کشتی بپردازد ولی در نهایت کشتی غرق شود، بیمه گر ملزم است هم معادل مبلغ بیمه را به عنوان خسارت کلی بپردازد و هم هزینه های صرف شده را که در واقع تکمیل کننده قرارداد بیمه محسوب می شود به بیمه گذار تادیه کند (بند ۱ ماده ۷۸)البته باید متذکر شد که به موجب این شرط نمی توان خسارت مشترک و سهمیه هایی که در ارتباط با آن پرداخت شده است، هزینه پرداخت شده بابت پاداش نجات دریایی همچنین مخارجی که برای تقلیل یا جلوگیری از خسارتی که مشمول بیمه نیست یا مخاطره موجب آن تحت پوشش بیمه قرار ندارد را از بیمه گر کشتی وصول کرد.(بندهای ۲ و ۳ ماده ۷۸)

 

همان‌ طور که در این شماره و شماره قبل گذشت، شناسایی خسارتهایی که در اثر تلف کلی یا جزیی به کشتی وارد می شود و ارزیابی حدود جبران آن، شقوق مختلفی را در برمی گیرد اما در قانون بیمه ایران فقط ماده ۱۹ که مبین حدود مسئولیت بیمه گر (۱)-به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه ایران بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد…مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می کند به فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود…’.در حقوق بیمه دریایی انگلیس، این شرط تنها در فرضی که در قرارداد بیمه گنجانده شود مؤثر خواهد بود و به تعبیری، مبنای الزام آور بودن آن تراضی است نه حکم قانون.

 

است به مسایل اصلی مطروح مربوط می شود.به موجب این ماده مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه…در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

 

چنانچه ملاحظه می شود حکم ماده، کلی است و بسیاری از مطالب پیش گفته را شامل نمی شود و حتی قیمت مورد نظر قانون اصولا ناظر به بیمه نامه ای است که در آن، بهای مال ذکر شده است و ‌در مورد بیمه های دریایی باید با تفسیر آن بدین ترتیب که قیمت توافق شده نیز در حکم قیمت مال(قابل بیمه شدن)است، بیمه نامه های ارزش گذاری نشده را نیز مشمول ماده دانست.(صادقی نشاط,۱۳۷۰,ص ۱۸۲)با توجه ‌به این وضعیت، در بیمه نامه های دریایی تحت حکومت قانون بیمه ایران، به منظور پر کردن خلا قابل توجه قانون، بسیاری از احکام مربوط که مبتنی بر عرف مسلم بیمه دریایی است و حجم عمده ای از آن در قانون بیمه دریایی انگلیس مقدر شده است گنجانده می شود.

 

بند سوم : خسارات مشترک

 

بیمه گر بدنه با شرایطی ملزم به پرداخت خسارت‌های مشترک دریایی[۱۲۴] یا سهمیه متناسب بیمه گذار در پرداخت این زیان است.در اینجا نیز ضابطه اساسی مسئولیت بیمه گر این است که زیان‌های ناشی از عمل مربوط به خسارت مشترک، برای جلوگیری از وقوع مخاطره تحت پوشش بیمه(مانند تصادم انجام شده باشد مگر اینکه بیمه نامه خلاف این نکته را مقرر کند؛حکمی که صراحتا در بند ۶ ماده ۶۶ قانون بیمه دریایی انگلیس بیان شده است. مسئولیت بیمه گر نسبت ‌به این گونه خسارت‌ها را می توان از دو دیدگاه مطرح کرد:

 

الف-با رعایت شرط صریح بیمه نامه، در صورتی که به منظور رفع مخاطره و حفظ سلامت عمومی کشتی و اموال موجود در آن به تشخیص فرمانده، صدمه ای به کشتی وارد شود، بیمه گذار(مالک کشتی)می‌تواند بدون لزوم مراجعه به سایر اشخاص ذی نفع از تفدیه، برای دریافت تمام خسارت خود به بیمه گر رجوع کند اما اگر در همین فرض، هزینه ای از جانب بیمه گذار پرداخت شود، بیمه گر فقط مسوول آن بخش از این هزینه است که نهایتاً برعهده بیمه گذار قرار می‌گیرد.(بند ۴ ماده ۶۶) به عبارت دیگر، بیمه گذار برای وصول سهمیه های صاحبان کالا در خسارت مشترک، باید به خود آن ها یا به بیمه گران کالاها رجوع کند.

دانلود پایان نامه های آماده | مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم – 4

• کولیسا[۲۹] مؤسسه ای است که در مراکز مقابله با برنامه های انحرافی و همچنین با مدارس، بزه دیدگان و جامعه کار می‌کند. این نهاد مجموعه ای از فعالیت های اجتماع پذیری، مانند برنامه اجتماع پذیری بزهکاران جوان را اداره می‌کند.[۳۰]

 

مروری بر ویژگی های پروژه های اثرگذار در ارتباط با خشونت باندهای بزهکاری جوانان، در آمریکای مرکزی و ایالات متحده، اهمیت رویکردهای جامع و متعادل جامعه محور در پیشگیری، مداخله، بازپروری و اعمال قانون را به وضوح نشان می‌دهد. پروژه های اثرگذار مستلزم همکاری با مدارس، سازمان های محلی، ‌گروه‌های مذهبی و شبکه های اجتماعی است.[۳۱]

 

گفتار چهارم: مشارکت بخش خصوصی

 

بخش خصوصی بخش اصلی اغلب جوامع است و به اندازه سایر بخش های جامعه مدنی، مانند سازمان های غیرانتفاعی محلی ذی نفع است. حرف و مشاغل، کارخانه‌ها و اماکن تجاری شدیداًً از آمار بالای جرم و خشونت در محلات و شهرها تأثیر پذیرند. ‌بنابرین‏ همکاری در کاهش جرم به نفع آن ها ست. بخش خصوصی نیز به نوبه خود با ایجاد اشتغال در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع سهیم است. مشاغل و حرف می‌توانند منابع، مهارت ها و خلاقیت را برای جوامع محلی به همراه داشته باشند.[۳۲]

 

طرح های پیشگیری ممکن است برای کاهش مشکلات جرائم مرتبط با کسب و کار، مناطق تجاری و صنعتی طراحی شده باشند. در بسیاری از کشورها، شهرها برای افزایش امنیت در حوزه های کسب و کار به صورت فزاینده ای با دولت ها همکاری می‌کنند. با این وجود، آنچه که مهم است این است که مطمئن باشیم چنین طرح هایی، اقدامات طرد کننده را که در فصل پنجم اشاره شد دائمی نمی سازند.

 

بخش خصوصی می‌تواند به صورت قابل ملاحظه ای در گسترش بیشتر سیاست های امنیت عمومی و ایمنی اجتماعی مشارکت کند، به عنوان مثال:

 

• از طریق مشارکت در برنامه های اجتماعی محلی که با علل وقوع جرم مقابله می‌کنند؛

 

• از طریق کمک به کاهش فرصت ها و انگیزه های ارتکاب جرم از طریق تغییرات و موقعیتی و محیطی، از جمله طراحی محصولاتی برای کاهش فرصت های سرقت؛

 

• مشارکت در بازسازی فضاهای عمومی و نیمه عمومی؛

 

• از طریق مشارکت در پروژه های بازسازی شهری؛

 

• کمک به پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم از طریق گسترش برنامه های کارآموزی، آموزش مهارت های شغلی و ایجاد فرصت های شغلی.[۳۳]

 

‌بنابرین‏ تعامل بخش خصوصی در راهبردهای پیشگیری از جرم، وسیله ای ارزشمند در کمک به طراحی برنامه های مؤثر، تحصیل منابع بیشتر، حساس کردن مردم نسبت به مسائل، درگیرکردن آن ها در گسترش حس مشترک تعهد و جامعه سازی محسوب می شود.

 

تعدادی از حکومت های ملی و محلی، مکانیسم هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در پیشگیری از جرم، طراحی نموده اند. این مکانیسم ها شامل کمیته های خاص ارتقاء مشارکت و همکاری بخش خصوصی در برنامه های محلی است.

 

نمونه هایی از اقدامات دولتی، خصوصی برای کاهش انواع خاص جرایم در ادامه آمده است:

 

در استرالیا، شورای ملی کاهش سرقت وسایل نقلیه موتوری، انجمنی مستقل، ثبت شده، غیرانتفاعی و فعالیتی مشترک بین تمام نهادهای حکومتی و صنعت بیمه است. این شورا ابتدا در سال ۱۹۹۰ برای یک دوره پنج ساله آغاز به کار کرد و متعاقباً فعالیت آن تمدید شد. شورا در پی آن بود که از طریق کاهش سرقت های وسیله نقلیه مرتبط با جرایم سازمان یافته و سرقت های فرصت طلبانه[۳۴]، سطح بالای جرایم سرقت وسایل نقلیه را کاهش دهد. راهبردهای کاهش سرقت شامل موارد زیر بود: افزایش تعداد پلیس ملی، ثبت اطلاعات، منصرف کردن جوانان از سرقت وسیله نقلیه و انسداد گریزگاه هایی که به وسیله سارقین حرفه ای مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. وب سایت شورا دارای اطلاعات و نشریات ارزشمندی ‌در مورد پیشگیری از سرقت وسیله نقلیه و کاهش خطرهای سرقت وسیله نقلیه است.

 

برخی از نمونه های مشارکت های اجتماعی پیشگیری از جرم که با همکاری بخش خصوصی محقق شده اند عبارتند از: مسکن اجتماعی، پیشگیری از جرایم باندهای بزهکاری جوانان و پروژه های خشونت مدارس:

 

• انجمن بازسازی شهر سن رومانووی در تورنتوی کانادا، برای مقابله با برخی از علل اجتماعی جرم در مناطق مسکونی محلی، با تمام قوای سه گانه حکومت همکاری دارد. جامعه سن رومانوی دارای جمعیت جوان زیادی است و با محدودیت اشتغال، فرصت های تفریحی برای جوانان و جمعیت بالای مهاجرین مواجه است. برنامه ای تحت عنوان برنامه غنی سازی فرهنگی اجتماعی، در طول ۳ سال مبلغ ۳۰۰۰۰۰ دلار کانادا از مؤسسه راهبرد ملی پیشگیری، برنامه کسب و کار، دریافت کرد. این برنامه شامل تغییراتی در طراحی محیطی مانند محوطه سازی و روشنایی فضاهای باز، برنامه های اجتماعی و برنامه های بعد از مدرسه می شد. بخش خصوصی با کمک به ایجاد شبکه قوی حمایتی و برجسته سازی توفیقات برنامه در جامعه، نقشی محوری در این برنامه ایفا نمود. بخش خصوصی در ساخت مکان های مجازی محله، تکمیل فضای اداری انجمن بازسازی سن رومانوی، ایجاد فرصت های اشتغال برای کسانی که ترک تحصیل کرده یا آنهایی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، کمک های زیادی کرد. یکی از شرکای بخش خصوصی مبلغ ۷۵۰۰۰ دلار کانادا برای آموزش و به کارگیری جوانان در صنعت ساختمان سازی پرداخت کرد. برخی از شرکت های بخش خصوصی کامپیوترهای مورد نیاز و دسترسی به اینترنت را برای مرکز کامپیوتر فراهم کرده، زمین های بازی تنیس را تجهیز نموده و هزینه آموزش رایگان تنیس را برای ایام تابستان پرداخت نمودند. ارزیابی برنامه در اثنای سه سال نشان داد که در جرایم خشن و جرایم علیه اموال، کاهش قابل توجهی صورت گرفته و احساس امنیت در میان ساکنین افزایش یافته است.[۳۵]

 

این فصل شیوه های متنوع و پرباری را مورد مطالعه قرار داد که طی آن ها جامعه مدنی با دولت ها و دیگر شرکا برای گسترش جوامع امن تر تعامل می‌کند. برخی سازمان‌های محلی ‌در مورد مشکلات محلی دانش تخصصی تولید کرده، آگاهی خود را از دغدغه های جامعه محلی افزایش داده و اعتماد ساکنین محلی را جذب نمودند. این موضوع به تداوم و بقای پروژه ها با مشارکت دولت بیشتر نمودند. به همین ترتیب بخش خصوصی نیز با مشارکت فعال در برنامه های محلی کار خود را به عنوان اعضای جوامع محلی اغاز می نمایند.

 

مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم

 

گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام

 

اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل به وجود آورنده و زمینه‌های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آن ها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.

دانلود فایل های دانشگاهی – فصل چهارم – 7

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

 

 

هدف از نگارش فصل چهار، پاسخ به سؤالات یا فرضیه ­های پژوهش است. در این فصل، داده ­های به دست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه، توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند.کار تحلیل این است که مجموعه ­های وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک داده ­ها را به واحدها، الگوها و شاخص­ های قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. ‌بنابرین‏ مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ­ها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر است به گونه ­ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود (هومن،۱۳۸۴).

 

همان‌ طور که در فصل اول اشاره شده، این پژوهش به بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران می‏ پردازد، لذا جهت رسیدن ‌به این هدف با بررسی نتایج به دست آمده از داده های پرسشنامه به پاسخ گویی به هر یک از سوالات تحقیق می‏پردازیم.

 

 

 

  1. . Bourdieu ↑

 

  1. . shurock ↑

 

  1. . Fraser ↑

 

  1. . Jose Blat, Gimeno ↑

 

  1. . McClelland ↑

 

  1. . Alfered koruber ↑

 

  1. . olson ↑

 

  1. . Cultural Capital ↑

 

  1. . Lareau and Weininger ↑

 

  1. . Jankins ↑

 

  1. .Embodied ↑

 

  1. Objectified ↑

 

  1. Institutionalized ↑

 

  1. . Kallin Merkar ↑

 

  1. . David Throsby ↑

 

  1. . Bonnie H. Erickson ↑

 

  1. . Lamont ↑

 

  1. . Peterson ↑

 

  1. . Hall ↑

 

  1. . Dimaggio ↑

 

  1. .Bryson ↑

 

  1. . Cultural tolerence ↑

 

  1. . Symbolic exclusion ↑

 

  1. . Ibid ↑

 

  1. . Pareto ↑

 

  1. . Elites ↑

 

  1. . Kuzo ↑

 

  1. ۱ .Durkhim ↑

 

  1. . Daning ↑

 

  1. . Jangs ↑

 

  1. .Dimaggio ↑

 

  1. . C.passeron ↑

 

  1. . Riters ↑

 

  1. . Accumulation cultural capital ↑

 

  1. . Generalized rationalism ↑

 

  1. . Cultural understahding ↑

 

  1. . Reactive consensus ↑

 

  1. . Cultural reproduction ↑

 

  1. . Bernstein ↑

 

  1. . Boulz vejentin ↑

 

  1. . Katsillis ↑

 

  1. .Rubinson ↑

 

  1. . Gariner ↑

 

  1. . Ibid ↑

 

  1. . Kalimjn and kraaykamp۲. Lareau and lamot ↑

 

  1. ۳٫ Teachman ↑

 

 

  1. ۱٫ DiMaggio۲٫ Fonten

   ۳٫ kolman

    

   ۴٫ . Trandis ↑

 

  1. ۵٫ Saito ↑

 

  1. ۶٫ De Graaf ↑

 

  1. ۷٫ Rad cliffe۸٫ Boss

   ۹٫ Willi & Harnish Figer

    

   ۱۰٫ Karouet ↑

 

 

 

 

 

  1. ۱٫ Aschaffenburg, Karen and Mass۲٫ Morgan ↑

 

  1. ۳٫ Murray ↑

 

 

  1. . Weiner ↑

 

  1. .Behaviorism ↑

 

  1. . Humanistic ↑

 

  1. . Cognitive ↑

 

  1. . Shunk ↑

 

  1. . Social learning ↑

 

  1. .Self – effacy ↑

 

  1. .Zimbardo ↑

 

  1. . Weiner ↑

 

  1. . Phares ↑

 

  1. . TAT ↑

 

  1. . Biller ↑

 

  1. . Woolfolk ↑

 

  1. . Fritz Heider ↑

 

  1. . Locus ↑

 

  1. . Stability ↑

 

  1. . Responsibiliti ↑

 

  1. . Lowell ↑

 

  1. . Winter battom ↑

 

  1. .Wal & bisak ↑

 

  1. . Hethevington & park ↑

 

  1. . Rosen ↑

 

  1. . Andrade ↑

 

  1. . Torrance ↑

 

  1. . Robert ↑

 

  1. . Strom ↑

 

  1. . Singer ↑

 

  1. . Turner ↑

 

  1. . Autharitanism ↑

 

  1. .Uguroglu ↑

 

  1. . Walberg ↑

 

  1. . TAT ↑

 

  1. . Lowell ↑

 

  1. . Decharms & carpenter ↑

 

  1. . Robert Ganie ↑

 

  1. . Martinusen & Hulte ↑

 

  1. . Mcgrath & Braunstein ↑