وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور – 7

جدول(۲-۱) خلاصه نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق محسن نظری و رقیه رضایی عرب

 

(۱۳۹۳)

بررسی تاثیر علائم بیرونی کیفیت ادراکی و قصد خرید کالا بادرگیری ذهنی بالا(موردمطالعه:لپ تاپ­). قیمت، برند،کشور مبدأ، تبلیغات، بسته بندی،فروشگاه­، دوستان، تجربه قبلی، اجزاء محصول، رتبه برند، گارانتی، تخفیف قیمتی، کیفیت داراک شده، قصد خرید

علائم بیرونی قیمت، برند، دوستان ،تجربه قبلی، رتبه برند، ویژگی های سخت افزار و گارانتی بر درک کیفیت لپ تاپ تاثیر می‌گذارد. همچنین رتبه برند، قیمت، برند،کشور مبدأ، گارانتی، دوستان و تجربه قبلی ‌بر قصد خرید لپ تاپ تاثیر می­گذارند. متینه فتحعلی (۱۳۹۱) بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید ویژگی­های روانشناختی(انگیزه ها، جمعیت شناختی (جنسیت، سن، درآمد)،کیفیت خدمات­، نگرش مصرف ­کننده نسبت به محصولات­، تصویر ذهنی­، ادراک از برند ، اثر اجتماعی­، اثر خودبینی­، قصدخرید نتایج این تحقیق مشخص کرد که ویژگی­های روانشناختی بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس و کیفیت خدمات رستوران های لوکس اثر می­ گذارد. در رابطه با متغیر ویژگی های جمعیت شناختی تنها متغیر سن بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس اثر می‌گذارد و متغیرهای جنسیت و درآمد بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس تاثیری ندارند همچنین متغیرهای نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات لوکس، کیفیت خدمات رستوران های لوکس، ادراک از برند لوکس، اثر اجتماعی بر قصد خرید تاثیر دارند در حالی که متغیر تصویر ذهنی (رستوران) و خودبینی تاثیری بر قصد خرید ندارند. منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق شاه حسینی­، اخلاصی­، رحمانی (۱۳۹۰) ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان تبلیغات دهان به دهان­، تصمیم به خرید، ­ارزش ویژه برندخدمات­، وفاداری یا عدم وفاداری، عکس­العمل درونی­، ادراک مصرف ­کننده، آمیخته بازاریابی خدمات­، ویژگی­های فردی. تاثیرپذیری برجسته تبلیغات دهان به دهان از آمیخته بازاریابی و تاثیر زیاد آن بر خرید مشتریان تاثیر می‌گذارد، در حالی که این متغیر با ادراک درونی هیچ رابطه ای ندارد. نقش متغیر عکس العمل درونی و ادراکات در وفاداری و خرید بلندمدت مصرف کنندگان بسیار حائر اهمیت است. عکس العمل درونی تنها از ادراکات درونی مشتری ناشی می شود و تاثیر مستقیمی بر روی ارزش ویژه برند خدمات ندارد. عبدالحمید ابراهیمی، مهدی جعفرزاده کناری ، صابر بزرگی ماکرانی(۱۳۹۱) برسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید مصرف­ کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مورد: شهر ساری). رضایت خاطرشخصی ،آگاهی ارزش، برداشت قیمت کیفیت، اثراجتماعی اثراجتماعی،وجهه برند، وفاداری به برند، مسائل اخلاقی، ریسک گریزی، هنجارذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند. نتایج نشان می‌دهد که، عوامل رضایت خاطر شخصی، آگاهی ارزش، برداشت قیمت- کیفیت، اثراجتماعی­، مسائل اخلاقی، هنجار ذهنی، ریسک درک شده، آگاهی برند تاثیر معنی­داری بر نگرش نسبت به محصولات جعلی دارند و تاثیر وجهه برند­، وفاداری به برند و ریسک گریزی برنگرش به محصولات جعلی معنی­دار نبود و نگرش به محصولات جعلی نیز، تاثیر معنی­داری ‌بر قصد خرید این محصولات دارد. منبع موضوع متغیرهای تحقیق نتایج تحقیق صبا ثنایی نسب (۱۳۹۲) بررسی تاثیر عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول بر قصد خرید مشتری در­شهرستان خرم­آباد عوامل فردی (مانند خود پنداره­، نیاز به منحصر به فرد بودن ، علاقه به خودرو­، کیفیت ادراک شده ­و ارزش احساسی)­، عوامل مرتبط با محصول ( مانند نام ونشان­تجاری، خدمات پس از فروش و قیمت)و قصد خرید نتایج نشان می­دهد که همه عوامل فردی و عوامل مرتبط با محصول به جز ارزش احساسی بر قصد خرید خودرو تأثیر می‌گذارند. اولویت متغیرها ‌بر اساس میزان تأثیر بر قصد خرید به صورت زیر است : علاقه به خودرو بیشترین تأثیر و سپس نیاز به منحصر به فرد بودن، قیمت­، کیفیت ادراک شده­، خدمات پس از فروش، برند یا نام و نشان تجاری وخودپنداره در رتبه های بعدی قرار دارند. ارزش احساسی کمترین تأثیر را بر قصد خرید خودرو دارد. یاسان اله پوراشرف و همکاران(۱۳۹۳) بررسی عوامل موثربرخرید محصولات جعلی با برند لوکس درصنعت پوشاک موردمطالعه: شهراصفهان رضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری و نتایج نشان می­دهدرضایت خاطر مشتری، سطح آگاهی، پرستیژ و وفاداری مشتری بیشترین تاثیر را در خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند و سایر متغیرها تاثیری در حد متوسط بر روی خرید محصولات جعلی با برند لوکس دارند. از طرفی مدیران و تولیدکنندگان کالاهای لوکس باید دقت زیادی به مواردی که تاثیر زیادی در خرید برندهای جعلی کالای لوکس دارند، ‌متمرکز کنند تا تمایل ‌به این عمل را به حداقل میزان کاهش دهند.

 

۲-۳-۲) مطالعات انجام شده در خارج کشور

 

سنتیل ناتهان و همکاران (۲۰۱۱ ( در پ‍ژوهشی به عنوان بررسی رابطه ارزش ویژه برند و قصد خرید، ارزش وی‍ژه برند را به عنوان یک متغیر مستقل و قصد خرید محصول را به عنوان یک متغیر وابسته درنظر گرفتند و سعی در بررسی ارتباط بین این دو متغیر بین برندهای منتخب صابون بچه نمودند. داده ها از طریق شناسایی ۷۸۳۰ خانواده در بخشی از سریلانکا و انتخاب ۲۰۰ خانواده به طور تصادفی توسط پرسشنامه با سئوالاتی بسته جمع ­آوری شد. و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط میان این دو متغیر مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بیانگر ارتباط بسیارقوی بین ابعاد ارزش ویژه برند( آگاهی به برند، وفاداری به برند­، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند) و قصد خرید محصول وجود ‌می‌باشد؛ ‌به این صورت که کیفیت ادراک شده از برند بالاترین نمره و تداعی برند پایین­ترین نمره را در این پژوهش به خود اختصاص دادند.

 

آنگ و همکاران ‌در سال‌ (۲۰۰۱­) متغیرهای ریسک ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، عوامل شخصیتی، احترام به قانون، کامروایی شخصیتی، الگو های هنجاری و احترام به خود ‌در مورد لوح­های فشرده ‌موسیقی از طریق ۳۲۶۱ مصاحبه شفاهی ‌در مورد قصد خرید کالاهای غیر­اصلی را مورد بررسی قرار­دادند. نتایج نشان می­ دهند که متغیرهای جمعیت شناختی، تاثیر مهمی بر نگرش داشته اند. ‌گروه‌های با درآمد پایین تمایل بیشتری به استفاده از این قبیل کالاها از خود نشان داده ­اند. احترام به خود بیشتر، هنجارهای ذهنی و احترام به قانون کمتر، تاثیر بیشتری بر نگرش نسبت ‌به این عمل و در نتیجه تمایل به انجام آن دارد.

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 27 – 8

اولاً – درخواست تعمیر باید با توجه به اوضاع و احوال، غیر معقول نباشد.

 

ثانیاًً – مشتری مسئله تعمیر را از طریق اخطاری که توصیف آن در ماده ۳۹ آمده است یا ظرف مدت معقولی پس از آن تقاضا کرده باشد.

 

برخی حقوق ‌دانان اعتقاد دارند تعمیر بر دو نوع است : تعمیر مادی و تعمیر معنوی . چنانچه کالایی به علت وجود حق شخص ثالثی در رهن یا توقیف باشد با فک رهن و آزاد کردن کالا مبادرت به تعمیر معنوی آن می‌شود . لذا بند ۳ ماده ۴۶ در برگیرنده هر دو نوع تعمیر می‌باشد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴:۱۷۵) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۶۹)

 

بند پنجم- اعطای مهلت اضافی

 

بند ۱ ماده ۴۷ کنوانسیون مقرر می‌دارد : «خریدار می‌تواند به فروشنده مهلتی اضافی و معقول بدهد تا نسبت به ایفای تعهدات خود عمل کند.»

 

ژان پیرپلانتار می‌گوید قاعده مذکور در ماده ۴۷ در بسیاری سیستم‌های حقوقی بی سابقه است و از حقوق آلمان (Nachfrist) نشئت گرفته است . لکن به نظر می‌رسد که ماده ۱۴۵۴ قانون مدنی ایتالیا (Codice civile) نیز همین قاعده را بیان می‌کند . بر طبق این ماده طرف بی تقصیر می‌تواند زمان معقولی را برای اجرای قرارداد توسط طرف دیگر تعیین و اعلام کند چنانچه در مدت تعیین شده قرارداد اجرا نشود قرارداد خاتمه یافته است .

 

نکته‌ای که مهم است این است که در صورتی که مشتری مهلت مشخص یا معقولی به بایع بدهد، دیگر حق استفاده از طرق دیگر جبران خسارت را ندارد . البته این محرومیت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد را شامل نمی‌شود . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۵۹)

 

بند ششم- تقلیل ثمن کالا

 

بر طبق ماده ۵۰ کنوانسیون چنانچه کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد، چه قیمت کالا قبلاً تأدیه شده باشد و چه نشده باشد، خریدار با توجه به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در زمان تسلیم دارا می‌باشد قیمت کالا را تقلیل دهد.

 

البته این در صورتی است که:

 

اولاً : فروشنده چنانچه کالا را قبل از رسیدن موعد تسلیم کرده باشد قصور خود را در ایفای تعهدات خویش جبران نکند .

 

ثانیاًً : خریدار از پذیرش و انجام تعهد فروشنده نسبت به رفع نواقص و کاستی‌های کالایی که قبل از موعد تسلیم شده استنکاف ورزد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۱۶۹) (شیروی، ۱۳۹۰ :۱۹۹)

 

بند هفتم- ابطال قرارداد

 

در دو صورت خریدار می‌تواند قرارداد را ابطال کند :

 

الف) عدم انجام هر یک از تعهدات فروشنده موجب نقض اساسی قرارداد شده باشد . ماده ۲۵ کنوانسیون نقض اساسی قرارداد را آن نقضی می‌داند که باعث ورود چنان خسارتی به طرف دیگر قرارداد شود که وی را از آنچه که توقع داشته است به موجب قرارداد به دست بیاورد به طور اساسی محروم کند .

 

ب) عدم تسلیم کالا – چنانچه بایع در خلال مدت اضافی که طبق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است، کالا را تسلیم نکند یا اعلام نماید که ظرف مهلت مذبور کالا را تسلیم نخواهد کرد، مشتری می‌تواند قرارداد بیع را ابطال کند . (دکتر حسین خزاعی، ۱۳۸۶ : ۲۲۲) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۵)

 

گفتار ششم- بایع و روش‌های جبران خسارت حاصله از نقض قرارداد توسط مشتری

 

در معاملات بین‌المللی یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد حقوق بایع در مقابل خساراتی است که بر اثر نقض قرارداد توسط مشتری متوجه وی می‌گردد .

 

بر طبق کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بایع در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد توسط مشتری می‌تواند به یکی از روش‌های ذیل تمسک جوید:

 

بند اول-اجرای اجباری تعهد:

 

ماده ۶۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که : «فروشنده می‌تواند از خریدار پرداخت قیمت کالا، قبض کالا یا انجام دیگر تکالیف وی را مطالبه کند، مگر اینکه به جبران خسارتی متوسل شود که با مطالبه درخواست وی متناسب نباشد.»

 

بر طبق ماده ۲۸ چنانچه یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهدی را از طرف دیگر بخواهد محکمه مکلف به صدور حکم به اجرای عین تعهد نیست، مگر اینکه بر طبق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهای بیع مشابهی که مشمول مقررات کنوانسیون نیستند، حکم به اجرای عین تعهد دهد .

 

بند دوم- اعطای مهلت اضافی به مشتری

 

بایع می‌تواند اعطای مهلت اضافی نماید تا نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کند .چنانچه مشتری این مهلت اضافی را طی یادداشتی رد نکند، وی نمی‌تواند در طول مهلتی که به خریدار اعطاء ‌کرده‌است متوسل به یکی از روش‌های جبران خسارت گردد . (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۷۹) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲۸)

 

بند سوم- ابطال قرارداد

 

بایع حق دارد در موارد ذیل قرارداد بیع را ابطال کند :

 

  1. چنانچه عدم انجام هر یک از تکالیف مشتری بر طبق کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد قلمداد شود .

 

 1. در صورتی که خریدار طی مهلت اضافی نسبت به پرداخت ثمن کالا یا قبض کالا اقدام نکند .

البته اگر مشتری قیمت کالا را پرداخت کرده باشد، بایع نمی‌تواند قرارداد را باطل کند مگر اینکه :

 

اولاً : قرارداد را پس از تأخیر مشتری در تأدیه ثمن و قبل از آگاهی از ایفای این تعهد باطل اعلام کرده باشد ؛

 

ثانیاًً : زمانی می‌تواند قرارداد را باطل اعلام کند که مشتری یکی از تعهدات خود را نقض کرده باشد (البته به غیر از تأخیر در ایفای تعهد) . وی باید ظرف مدت معقولی پس از آنکه نسبت به نقض، اطلاع حاصل کرد یا باید اطلاع پیدا می‌‌کرده‌است، یا پس از پایان پذیرفتن مهلت اضافی که بر طبق بند ۱ ماده ۶۳ به وسیله وی تعیین شده است، یا بعد از اعلام خریدار مبنی بر اینکه ظرف مهلت اعطایی از سوی فروشنده نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نخواهد کرد، قرارداد را باطل اعلام کند . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۳۲)

 

بند چهارم- اقدام در مقابل قصور مشتری در تعیین کیفیت، کمیت و دیگر مشخصات کالا

 

طبق ماده ۶۵ کنوانسیون در صورتی که برحسب قرارداد، این تکلیف خریدار باشد که شکل، اندازه یا دیگر مشخصات کالا را تعیین کند و وی پس از سپری شدن تاریخ معین یا زمان متعارف که فروشنده تقاضای مشخص نمودن موارد فوق را ‌کرده‌است در این امر کوتاه کند، فروشنده بدون اینکه به دیگر حقوق وی لطمه‌ای وارد شود خود می‌تواند مشخصات کالا را مطابق درخواست‌های مشتری که ممکن است بر او معلوم باشد، تعیین کند.

 

البته در صورتی که فروشنده مبادرت به تعیین مشخصات کالا بنماید باید جزئیات آن را به اطلاع خریدار برساند و مدت معقولی را تعیین کند تا مشتری فرصت اعلام مشخصات متفاوت ‌در مورد کالا را داشته باشد. در صورتی که مشتری پس از انقضای مهلت مذبور اقدامی صورت ندهد مشخصات تعیین شده از سوی فروشنده لازم الاتباع است . (دکتر سماواتی، ۱۳۸۹ : ۸۰) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۶۲)

 

بخش دوم کنوانسیون درباره خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که در ماده ۷۴ آمده است: «خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط احد از طرفین شامل مبلغی برابر با ضرر، که در برگیرنده عدم النفع نیز می‌شود، است که طرف دیگر به عنوان نتیجه نقض متحمل می‌گردد.

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش – 2

در تجزیه و تحلیل زندگی سازمانی، تعهد سازمانی متغیر مهمی است و ادراک از مدرسه یا کیفیت محل کار بر انگیزش و تعهد کاری معلمان در آن مدرسه و در نهایت بر کیفیت آموزش و پرورش در آنجا تأثیر می‌گذارد، از این چشم انداز، ادراک معلمان از تعامل میان کنش گران مدرسه، سازه دقیقی برای انعکاس کیفیت کاری آنان، شاخص مناسب اثربخشی مدرسه و نشان گر وضعیت اجتماعی – روانی آن است (رهنورد و رادمنش، ۱۳۸۹). از جمله دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را مشخص می‌سازد این است که سازمان هایی با اعضایی در سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر، غیبت و تأخیر کمتری از سوی کارکنان خود برخوردارند، و در موارد بسیاری نیز، سازمان ما به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان، فراتر از وظایف مقررتلاش کنند و این موضوع به ویژه در مشاغل امنیتی، آموزشی و… حائز اهمیت فراوانی است(بزرگزاده و سادات طوسی،۱۳۷۷ص ۶۹).

 

به علاوه، برنامه ها و فعالیت های هر سازمانی بدون نظارت به طور مؤثر اجرا نمی شود و این امر در نظام آموزش و پرورش که وظیفه تربیت افراد جامعه را به عهده دارد و دارای اهداف متعدد می‌باشد، نقش اساسی دارد. گفته می شود که نظارت و راهنمایی بخشی از فرایند نظام آموزش و پرورش و جزء جدایی ناپذیر این نظام می‌باشد، چرا که در ارزشیابی هر نظام آموزشی باید به مسائل آموزشی و پرورشی توجه داشت. از این رو پیوسته باید فرایند و نتایج این نظام مورد نظارت و کنترل نظارت صحیح و علمی قرار گیرد. در واقع با توجه به نگرش سیستمی کیفیت نتایج و برونداد آموزش و پرورش از طریق توجه به کیفیت دروندادها و فرایندهای آموزشی و پرورشی حاصل می‌شود، معلمان به عنوان درونداد در نظام آموزش و پرورش، نقش منحصر به فردی دارند. آن ها برای دستیابی به اهداف کلاسی و درسی باید از شایستگی ها و مهارت‌های ضروری برخوردار باشند. به هر حال می توان گفته که در فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی باید دانش، مهارت‌ها و نگرش مورد نیاز معلمان برای تدریس مؤثر بهبود یابد هوی و فورسایت[۶](۱۹۸۶) استدلال می‌کنند که هر گونه تلاش معلم برای تغییر و اصلاح روش های تدریس نیازمند حمایت فکری و حرفه ای ،همچنین اعمال روش های نظارت و راهنمایی اثربخش است(نیکنامی،۱۳۷۷،ص ۲۰۸). در این رابطه عباسی(۱۳۷۷) در پژوهشی نشان داد که عدم اعمال نظارت و راهنمایی به عنوان یک کمبود و مشکل در نظام آموزشی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که ناظران وظایف محوله را به درستی انجام نمی دهند و لازم به تجدید نظر در نقش ها، وظایف و روش های نظارتی آن ها ست. از سوی دیگر، محور عملکرد ‌گروه‌های آموزشی حول روش های تقویت نواندیشی، نوآوری در معلمان، ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی معلمان، نقد و بررسی برنامه های درسی، کاربرد وسایل آموزشی، دستیابی به شیوه های مطلوب تدریس و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تقویت نقش تربیتی معلمان و ایجاد ارتباط و تفاهم بین معلمان و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت می چرخد. عملکرد مورد انتظار ار این گروه ها، به شکل زیر دسته بندی می شود: الف) نظارت و راهنمایی آموزشی ب) ایجاد جوتفاهم و مشارکت بین معلمان در جهت ارتقای برنامه های آموزشی و پرورشی ج)اصلاح و بهبود روش های تدریس د) بهبود روش های ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان ه) نقد و بررسی کتب درسی و برنامه های آموزشی(آقاسلیمی، ۱۳۸۰). وظایف و عملکرد این گروه ها را می توان در سه حیطه الف ) بهسازی آموزشی ب)رشد و پرورش کارکنان آموزشی ج) بهسازی برنامه های درسی(اولیوا و پاولز[۷]، ۲۰۰۴ : ۲۱) مورد بررسی قرار داد .

 

‌بنابرین‏، با توجه به جایگاه و عملکرد ‌گروه‌های آموزشی مسأله مورد پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شیراز می‌باشد.

 

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

 

در عصر تحول علم و تکنولوژی، معلمان باید همگام با این تحولات از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های ذهنی و عملی متحول شوند تا بتوانند به مسئولیت‌های خطیر شغل خویش پاسخ مناسب بدهند. در اثر عملکرد صحیح نظارت و راهنمایی آموزشی است که اثربخشی تدریس معلمان و در نتیجه کم و کیف یادگیری دانش آموزان بهبود می‌یابد(عباسیان ،۱۳۸۴). زمانی معلمان می‌توانند در امر تدریس اثربخش باشند و وظایف خود را به طور منطقی و مؤثر انجام دهند که بتوانند کمک ها و خدمات لازم را از راهنمایان آموزشی دریافت نمایند. در صورت کمک و راهنمایی راهنمایان آموزشی است که معلمان می‌توانند قابلیت های خود را به منظور ارتقای کیفیت محیط آموزشی و در نهایت رشد همه جانبه دانش آموزان افزایش دهند. آنچه که بین راهنمای آموزشی و معلم روی می‌دهد بر عملکرد معلم و کلاس تأثیر می‌گذارد. راهنمایان آموزشی باید بدانند در چه صورت و شرایطی معلمان می‌توانند در امر تدریس اثربخش باشند. آن ها باید انتظارات خود را از معلمان بیان کرده و زمینه لازم برای اثربخشی آن ها را فراهم کنند ( نیکنامی، ۱۳۷۷ ص، ۲۱۰-۲۱۶).

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی: – 2

تعاریف کیفیت زندگی:

 

کلمه کیفیت زندگی از لغت لاتین(QUAL) به معنی چیزی (QUALITY)به مفهوم چگونگی استخراج شده است و از نظر لغوی به معنی چگونگی زندگی استو در بر گیرنده تفاوت‌های ان است که برای هر فرد منحصر به فربوده و با دیگران متفوت است. تعاریف گوناگون از کیفیت زندگی تحت تاثیر موضوع و نوع مطالعه انجام شده ‌و می‌توان این تعاریف را به طور کلی به دو گروه کلی و اختصاصی تقسیم کرد.

 

تعاریف کلی:

 

وینتهد معتقد است یک مفهوم بسیار ذهنی و شخصی است که معمولا بر پایه خوشحالی و رضایت فرد باعواملی که بر روی رفاه اجتماعی و جسمی و عملکرد وی تاثیر می‌گذارد . کالمن کیفیت زندگی را گسترده می‌داند که امیدها و ارزوها به تجربه در ‌می‌آورند. فرانس کیفیت زندگی را ادراک فرد از رفاه می‌داند که به نظر می‌رسد از رضایت یا عدم رضایت در حیطه های عمده ی زندگی ناشی می شود. گرانت در سال ۱۹۹۰، کیفیت زندگی را با ارزیابی مثبت و منفی از مشخصه‌ های زندگی خود در ارتباط می‌داند.(باروفسکی،۲۰۱۱٫).) کینگ و همکاران در سال۲۰۰۳) ویژگی زندگی را اینگونه بیان کرد:

 

*مقایسه وضعیت زندگی گذشته با حوادث اخیر

 

*ارزیابی یا سنجش شناختی و ذهنی از جنبه‌های ذهنی بودن، چند بعدی بودن، تغییر مداوم، ومثبت و زندگی

 

* پویا بودن و استمرار داشتن

 

تعاریف اختصاصی:

 

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به ارزیابی ذهنی فرد از وضعیت سلامت کنونی اش، مراقبت‌های بهداشتی فعالیت‌های ارتقادهنده سلامتی که موجب سطحی از فعالیت کلی شود و به فرد اجازه ‌می دهد که اهداف ارزشمند زندگی اش را دنبال کند بر می‌گردد. گوتی و همکاران در سال ۱۹۹۵ کیفیت زندگی را یک حالت رفاه ویژه تعریف کردند که ترکیب با ۲ بعد است. اولین بعد توانایی انجام فعالیت های روزانه که خود به رفاه جسمی ، روانی و اجتماعی بر می‌گردد. دومین بعد رضایت بیمار در ابعاد عملکردی و کنترل بیماری و درمان نشانه های وابسته به بیماری است. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی در سال ۱۹۹۶ این تعریف را از کیفیت زندگی ارائه داد: پندارهایفرد ازوضعیت زندگی اش توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می‌کند و ارتباط این دریافت ها با اهداف، انتظارات و استانداردها(هاشمی فرد،.۱۳۸۰).

 

تعاریف موجود از کیفیت زندگی :

 

فرانز و پاور: کیفیت زندگی ، زندگی را رضایت یا عدم رضایت از ابعادی از زندگی فرد دانسته که برای او مهم می‌باشد. سل و تالسکس: کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با انچه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند.

 

سازمان جهانی بهداشت: کیفیت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ،سیستم ارزشی که در ان زندگی می‌کند،اهداف،انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان می‌باشد. پس کاملا فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگیشان استوار است.تعاریف جدیدتر کیفیت زندگی را به صورت اختلاف بین سطح انتظارات انسان‌ها و سطح واقعیت ها عنوان می‌کنند که هر چه این اختلاف کمتر ، کیفیت زندگی بالاتر. بهرغم انکه توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ، پژوهشگران بر سه ویژگی مهم ان شامل چند بعدی بودن،ذهنی بودن و پویا بودن اتفاق نظردارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی است که این ویژ گی با تعریفی که از سلامتی داریم منطبق استعامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از توافق درک شده بین انچه هست و انچه از دیدگاه فرد باید باشد و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی است.پویایی کیفیت زندگی ‌به این معنا است که با گذشت زمان تغییر می‌کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد(محمودیان.،۱۳۸۸).

 

اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی:

 

کیفیت زندگی :یک ارزش یابی ذهنی است و بیماران خود بهترین قضاوت کنندگان راجع به کیفیت زندگی خود هستند. اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می‌سازد که در این موارد خاص افراد مراقبت کننده از جمله پزشک و پرستار قادر خواهد بود این ارزیابی را انجام دهد. کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا ‌به این معنی که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در ان دخیل هستند . کیفیت زندگی یک مفهوم چندی می‌باشد و باید از زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد اجزای مرکزی چارچوب پنداشتی تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهند. برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می‌تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر گذارد کیفیت زندگی ضعیف می‌تواند موجب به کارگیری مکانیزم های مقابله و سازگاری ناموثر در افرادشده ومتعاقبا موجب افزایش تنش در انان گردد و افزایش تنش در ارتباط مستقیم با عوامل فیزیکی و جسمی بوده و می‌تواند شدت بیماری در افراد را افزایش دهد. بسیاری از محققان رابطه ی بین

 

  1. :parsonaliti ↑

 

  1. :frankl ↑

 

  1. : Hausen.shor ↑

 

  1. :meaning therapeutic ↑

 

  1. : Loggotrap ↑

 

  1. :Adler ↑

 

  1. :Nilson.J ↑

 

  1. : Existentialism ↑

 

  1. :meaning existetial ↑

 

  1. :meaning mi ↑

 

  1. :vongeir.B ↑

 

  1. :fronkl ↑

 

  1. : Freevolitio ↑

 

  1. :ego-ideal ↑

 

  1. : Neogenic Neuroses ↑

 

  1. : Existential Vacuu ↑

 

  1. :ego ↑

 

  1. :Ego.analiysis ↑

 

  1. yalom ↑

 

  1. : Will to meaning ↑

 

  1. : Nilson.J ↑

 

  1. : God of the Inner human being ↑

 

  1. :Sharf.R ↑

 

  1. : Hyper intention ↑

 

  1. : Hyper reflection ↑

 

  1. : Institutional religion ↑

 

  1. : Atheist ↑

 

  1. : Agnostic ↑

 

  1. : Existential frustration ↑

 

  1. : Apathy ↑

 

  1. : Boredom ↑

 

  1. :wong.p.L ↑

 

  1. :sholtz ↑

 

  1. : Patterson.G.H ↑

 

  1. : Mass Neurotic Triad ↑

 

  1. : Impulse ↑

 

  1. : Schizophreni: ↑

 

  1. :Jonz.nilson ↑

 

  1. : Procheska.J.O. ↑

 

  1. : Paradoxical intention ↑

 

  1. : Dereflection ↑

 

  1. : Paradoxic ↑

 

  1. : Dereflectio ↑

 

  1. : Medical ministry ↑

 

  1. :dadn comment ↑

 

  1. :show ↑

 

  1. : Logodram ↑

 

  1. : Dream Analysis ↑

 

  1. :antonoym ↑

 

  1. : Dereflection ↑

 

  1. : Fear ↑

 

  1. : Thought of de- ↑

 

  1. : Medical ministry ↑

 

  1. : Clerical Medical ↑

 

  1. : Endogenous depression. ↑

 

  1. : Attitudes ↑

 

  1. : Khrdzad ↑

 

  1. : Elderly ↑

 

  1. : Depression ↑

 

  1. : Solitude ↑

فایل های مقالات و پروژه ها – ۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – 2

تعیین میزان تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز.

 

  1. تعیین میزان اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز.

 

  1. بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی، تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران.

 

 1. تعیین توان کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی در پیش ­بینی­ تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران.

۱-۵- پرسش­های پژوهش

 

  1. کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟

 

  1. تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟

 

  1. اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟

 

  1. آیا رابطه معنا­داری بین ابعاد کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی، تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران وجود دارد؟

 

 1. آیا کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی پیش ­بینی­کننده معنادار تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی دبیران ‌می‌باشد؟

 

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی

 

۱-۶-۱-۱- کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی

 

هیسمان اوغلو و هیسمان اوغلو[۱۱](۲۰۱۰) نظارت و راهنمایی آموزشی را به عنوان فرآیندی پویا که منجر به مطالعه و اصلاح تمامی عوامل مؤثر بر وضعیت آموزش و پرورش می شود، تعریف می‌کنند. از نظر اولیوا و پاولز[۱۲](۱۱:۲۰۰۴) نظارت، وسیله ای برای ارائه کمک به معلّمان در یک محیط علمی، مشارکتی و حرفه ای، کمک های تخصصی برای بهبود آموزش و در نتیجه پیشرفت دانش آموزان است. از نظر آن ها نظارت آموزشی خدمت به معلّمان به شکل گروهی و انفرادی و کمک به آن ها جهت بهبود آموزش می‌باشد. کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی، سنجش چگونگی اجرای وظایف نظارت و راهنمایی سرگروه های آموزشی می‌باشد.

 

مارکس و استوپس[۱۳](۱۹۷۱) هر گونه فعالیت را که عمدتاًً برای اصلاح آموزش در کلاس درس صورت گیرد در حوزه نظارت و راهنمایی آموزشی تلقی می‌کنند. رابینسون[۱۴](۱۹۳۶) در تحلیل مفهوم نظارت و راهنمایی آموزشی آن را چنین تعریف می‌کند: نظارت و راهنمایی فرایندی آموزشی است که در آن کسی که دارای علم و مهارت بیشتری است مسئولیت آموزش فرد دیگری را که کمتر واجد این عناصر است بر عهده می‌گیرد، هاریس عقیده دارد: نظارت آموزشی کارکنان مدرسه بر افراد و حتی اشیاء، به منظور اداره و کنترل مدرسه یا تغییر برنامه های آموزشی صورت می‌گیرد و به طور مستقیم در نیل به هدف‌های اسامی آموزشی مدرسه تأثیر دارد( به نقل از نیکنامی، ۱۳۸۷).

 

اکسون و گال[۱۵](۱۳۸۲) در تعریف نظارت و راهنمایی چنین بیان می دارند: نظارت همکاری با افراد است، به جای مستقیم بودن، تعاملی است، به جای اقتدار منشانه، مردم سالارانه است، به جای ناظر محوری، معلم محور[۱۶] است(وایلز و باندی[۱۷]، ۱۳۸۲ص ۳۲).

 

با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان گفت که نظارت و راهنمایی آموزشی شامل مجموعه اقداماتی حرفه‌ای و تخصصی است که مدیریت، معلمان و کارکنان مدرسه به گونه‌ای طرح‌ریزی شده در تعامل با همدیگر انجام می‌دهند تا موجب بهبود کیفیت و اثربخشی فرایند یاددهی و یادگیری و در نهایت بهسازی و ارتقای سطح عملکرد و اثربخشی مدرسه شود.

 

۱-۶-۱-۲- تعهد سازمانی[۱۸]

 

می یر و آلن[۱۹](۱۹۹۱) تعهد سازمانی را یک حالت روانی می دانند که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه خدمت در سازمان(تعهد عاطفی) نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است (تعهد مستمر) و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند(تعهد هنجاری).

تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است به گونه ای که کارکنان به شدت متعهد، هویت خود را از سازمان می گیرند، در سازمان مشارکت دارند و از عضویت در سازمان لذت می‌برند. پورتر و همکاران[۲۰](۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف کرده‌اند. اورایلی و چاتمن[۲۱](۱۹۸۶) تعهد سازمانی را به منبع حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دوری از ارزش های ابزاری آن(وسیله برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف کرده‌اند.

 

مودی، پورتر و استیرز[۲۲](۱۹۸۲) تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان، مشارکت و درگیری در یک سازمان خاص تعریف کرده‌اند. شاخص های مورد استفاده برای سنجش این متغیر شامل ارزیابی انگیزش، تمایل یه باقی ماندن در سازمان وتعیین هویت فرد با سازمان است .

 

بر اساس تعاریف فوق می توان اذعان داشت که تعهد سازمانی از عواملی است که در افزایش عملکرد سازمانی و اثربخشی سازمانی تأثیر بسزایی دارد. به عبارت دیگر، تعهد سازمانى یک نگرش درباره وفادارى کارکنان به سازمان و یک فرایند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانى، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را مى رساند. بدیهى است تعهد سازمانى کارکنان زمانى ارزشمند خواهد گردید که بر روى عملکرد سازمان تاثیر مثبت داشته باشد و موجب ارتقاء بهره ورى سازمان گردد.

 

۱-۶-۱-۲-۱- تعهد عاطفی[۲۳]

 

آلن و می یر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، تعهد عاطفی شامل سه جنبه می شود:

 

  • صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان

 

  • تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان

 

 • و میل به ادامه فعالیت در سازمان

آلن و می یر معتقدند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد شود که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند.

 

همچنین آن ها شرح می‌دهند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان زمانی رخ می‌دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمانی سازگار بوده و فرد قادر باشد که ارزش های سازمانی را در خود درونی سازد. بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان یک رابطه روان شناسانه وجود دارد و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان در خود یک نوع احساس غرور می‌کند(آلن و می یر،۱۹۹۰).

 

معمولی ترین شیوه برخورد با تعهدات سازمانی شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته شود و بر اساس آن فردی که شدیداًً متعهد است خود را با سازمان تعیین هویت و در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد(اسماعیلی،۲۰۰۱).

 

۱-۶-۱-۲-۲- تعهد مستمر[۲۴]